Τέλη 2011 η παράδοση του πρώτου τουρκικού Boeing 737AEW&C

22 Μαΐου 2010

Το αρχικό αεροσκάφος Boeing 737AEW&C προβλέπεται να παραδοθεί στην Τουρκική Πολεμική Αεροπορία στα τέλη του 2011, δεν είναι όμως βέβαιο πως θα διαθέτει πλήρη επιχειρησιακή ικανότητα. (Boeing)

Η τουρκική Hürriyet Daily News & Economic Review επικαλέσθηκε στις 30 Μαρτίου 2010 δήλωση του επικεφαλής της Γραμματείας Αμυντικής Βιομη-χανίας (SSM) Μουράντ Μπαγιάρ, κατά την οποία επίκειται συμφωνία με την Boeing για αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος Peace Eagle, με αντικείμενο 4 αεροσκάφη Boeing 737 Εναέριας Έγκαιρης Προειδοποίησης & Ελέγχου (AEW&C) και συναφή επίγειο εξοπλισμό. Κατά τον Μπαγιάρ, η SSM ελπίζει να παραλάβει το πρώτο αεροσκάφος προ του τέλους του 2011. Η αρχική σύμβαση Στρατιωτικής Πώλησης Εξωτερικού (SSM) του 2003 –ύψους $1.395 εκατ. περιλαμβάνοντας την εκτίμηση της SSM για την αναπροσαρμογή της τιμής– προέβλεπε την παράδοση των τεσσάρων μεταξύ Ιουλίου 2007 και Ιουνίου 2008, οπότε η πρόσφατη δή-λωση σημαίνει καθυστέρηση μεγαλύτερη των τεσσάρων ετών. Αξίζει να αναφερθεί πως στις 26 Νοεμβρίου 2009 παραδόθηκαν από την Boeing δύο όμοια 737AEW&C του προγράμματος 6 αεροσκαφών Wedgetail, για την έναρξη εκπαίδευσης εξοικείωσης των πληρωμάτων πτήσης, αποστολής και του προσωπικού συντήρησης της Βασιλικής Αυστραλιανής Πολεμικής Αε-ροπορίας (RAAF). Οι σχετικές ανακοινώσεις του κατασκευαστή δεν περιέ-χουν οποιαδήποτε πρόβλεψη χρόνου για την επίτευξη της πλήρους επιχει-ρησιακής ικανότητας των αεροσκαφών και ειδικά του ραντάρ Ηλεκτρονικής Σάρωσης Πολλαπλού ρόλου (MESA). Εκπρόσωπος της Boeing ανέφερε στο παρελθόν πως τα προβλήματα εντοπίζονται στο υλικό, στο λογισμικό και στην ολοκλήρωση του συστήματος αποστολής, ιδιαίτερα μάλιστα στους υ-πολογισμούς πραγματικού χρόνου βαθμονόμησης του ραντάρ MESA και στην προσαρμογή της ικανότητας εντοπισμού στόχων.