Υποψηφιότητα της Otokar για το τουρκικό τροχοφόρο τεθωρακισμένο

25 Μαΐου 2010

Το τεθωρακισμένο όχημα Arma της Otokar είναι υποψήφιο για το πρόγραμμα OMTTZA του Τουρκικού Στρατού.

Η τουρκική Otokar αποκάλυψε το τροχοφόρο 6x6 τεθωρακισμένο όχημα Arma, με το οποίο θα διεκδικήσει πρόγραμμα του Τουρκικού Στρατού. Πρόκειται για το πρόγραμμα Τακτικού Τροχοφόρου Τεθωρακισμένου Οχή-ματος Ειδικής Χρήσης (OMTTZA) για το οποίο θέτουν επίσης υποψηφιότητα τα PARS της FNSS και Anafarta της HEMA, έκδοση 6x6 του Τμηματικού Τε-θωρακισμένου Οχήματος (AMV) της φινλανδικής Patria. Με 6,428m μήκος, 2,708m πλάτος, 2,223m μήκος, μικτό βάρος 18.500kg και ωφέλιμο φορτίο 4.500kg, το Arma μεταφέρει οδηγό, διοικητή και 8 αποβιβαζόμενους στρα-τιώτες με πλήρη Πυρηνική, Βιολογική, Χημική (NBC) προστασία. Λεπτομέ-ρειες βαλλιστικής προστασίας δεν δόθηκαν, καθώς όμως απαιτείται να είναι αμφίβιο δεν αναμένεται να υπερβαίνει το Επίπεδο ΙΙ της Συμφωνίας Τυπο-ποίησης του ΝΑΤΟ (STANAG) 4569, ενώ η εδαφική ανοχή των 425mm δι-ευκολύνει την επίτευξη προστασίας από νάρκες Επιπέδου ΙΙΙΒ ή υψηλότε-ρου. Οι δοκιμές κινητικότητας περιλαμβάνουν περί τα 10.000km σε διάφο-ρους τύπους αναγλύφου. Οι δύο πρόσθιοι άξονες είναι διευθυνόμενοι, με αποτέλεσμα ο κύκλος στροφής του οχήματος να είναι 7,85m. Οι ανεξάρτη-τες υδροπνευματικές αναρτήσεις παρέχουν αξιόλογη κινητικότητα εκτός οδών και άνεση στους επιβαίνοντες. Το όχημα μπορεί να αντιμετωπίσει γω-νίες εισόδου και εξόδου 45° σε κλίσεις 60% και πλάγιες κλίσεις 30%. Μπο-ρεί επίσης να υπερβεί χαρακώματα πλάτους 1,2m και εμπόδια ύψους 60cm. Ο υδρόψυκτος, υπερτροφοδοτούμενος πετρελαιοκινητήρας των 450hp λειτουργεί με καύσιμο F-34 ή F-54 και κινεί τους τροχούς διαμέσου αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων και μονής ταχύτητας κιβωτίου μετάδοσης, παρέχοντας μέγιστη ταχύτητα 105km/h και λόγο ισχύος προς βάρος 24,3hp/t. Το ηλεκτρικό σύστημα 24V συνεχούς ρεύματος περιλαμβάνει δύο συσσωρευτές των 125Ah χωρίς απαίτηση συντήρησης, καθώς και εναλλά-κτη των 3,3kW. Ο Τουρκικός Στρατός αναμένεται να επιλέξει μεταξύ των υποψηφιοτήτων OMTTZA στα μέσα του 2010 και να προμηθευθεί κατόπιν 336 οχήματα σε διάφορες εκδόσεις: 30 αναγνώρισης NBC, 36 φορείς ρα-ντάρ, 108 φορείς αισθητήρων, 39 οχήματα διοίκησης και 108 οχήματα πυ-ρός υποστήριξης, τα οποία μπορεί να εξοπλισθούν με χειροκίνητης λει-τουργίας πυροβόλο 20mm. Η Otokar αναπτύσσει επίσης έκδοση 8x8 του Arma, η αποκάλυψη της οποίας αναμένεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2010. Η εταιρεία εμπλεκόταν προηγουμένως στην ανάπτυξη και παραγωγή του Yavuz, τουρκικής έκδοσης του Terrex 8x8 APC της Σιγκαπούρης.