Σύστημα ACCS του ΝΑΤΟ για το CAOC Λάρισας

26 Μαΐου 2010

Το σύστημα ACCS LOC1 σε κάποια από τις θέσεις επικύρωσης. (ThalesRaytheonSystems)

Η ThalesRaytheonSystems ανακοίνωσε στις 27 Ιανουαρίου 2010 πως διαμέσου της θυγατρικής της Air Command Systems International ανέλαβε σύμβαση για τρεις πρόσθετες θέσεις αναπαραγωγής του Συστήματος Διοίκησης και Ελέγχου Αέρος (ACCS) του ΝΑΤΟ σε Δανία, Ελλάδα και Τσεχία. Η σύμβαση περιλαμβάνει την παράδοση ενός Κέντρου Ελέγχου Αέρος, ενός Κέντρου Παραγωγής Διευκρινισμένης Αεροπορικής Εικόνας και ενός Σταθμού Συγκερασμού Αισθητήρων (ARS) του ACCS Επιχειρησιακής Ικανότητας Επιπέδου 1 (LOC1) για την τοποθεσία Στάρα Μπόλεσλαβ της Τσεχίας, καθώς και ενός Κέντρου Συνδυασμένων Επιχειρήσεων Αέρος (CAOC) σε κοινή τοποθεσία με ARS στο Κάρουπ της Δανίας και στη Λάρισα.

Το πρόγραμμα ΝΑΤΟ ACCS LOC1 περιλαμβάνει πλέον 11 θέσεις αναπαραγωγής επιπλέον των θέσεων επικύρωσης σε Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία, καθώς και το Μεταφερόμενο ARS (DARS) 1 στην Ολλανδία και το Μεταφερόμενο CAOC (DCAOC) στην τοποθεσία επικύρωσης της Γερμανίας. Επιπλέον των προαναφερόμενων τριών θέσεων, οι προγενέστερες 8 είναι εκείνες της Γαλλίας (Σενκ ντε Μαρς Λα Πιλ), της Ουγγαρίας (Βεζπρέμ), της Ολλανδίας (Νιέου Μίλιγκαν), της Νορβηγίας (Σοερέισα), της Πολωνίας (Κρακοβία), της Πορτογαλίας (Μονσάντο), της Ισπανίας (Τορεχόν) και της Τουρκίας (Εκσίσεχιρ). Προβλέπεται επίσης η προμήθεια ακόμη ενός DARS και ενός DCAOC, καθώς και η προοπτική 7 πρόσθετων θέσεων ARS στα πλέον πρόσφατα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Το ACCS LOC1 θα αντικαταστήσει τα υπάρχοντα συστήματα C2 αέρος του ΝΑΤΟ με ενιαίο, ολοκληρωμένο σύστημα για σχεδιασμό, ανάθεση καθηκόντων, παρακολούθηση και εκτέλεση αποστολών. Το νέο σύστημα περιλαμβάνει επίσης ικανότητα μετακίνησης θέσης. Το ACCS LOC1 θα διασυνδέσει περί τις 300 θέσεις με περισσότερους από 40 διαφορετικούς τύπους ραντάρ και θα υποστηρίζει περί τις 160 πρότυπες διασυνδέσεις, ζεύξεις και τύπους δεδομένων. Συνολικά το σύστημα θα διαχειρίζεται περί τις 3.000 φυσικές διασυνδέσεις και περισσότερες από 12 εκατομμύρια γραμμές κώδικα, αντιπροσωπεύοντας σημαντικό βήμα εμπρός από άποψη διαλειτουργικότητας για το ΝΑΤΟ.