Στα πρόθυρα οριστικής συμφωνίας για την παράδοση των 20 ΝΗ90

18 Ιουνίου 2010

Εφόσον η καταρχήν συμφωνία οριστικοποιηθεί, η παράδοση των 20 ΝΗ90 θα αρχίσει τον Φεβρουάριο του 2011 και θα διαρκέσει περί τα 4,5 έτη. (Eurocopter)

Μετά από μήνες διαπραγματεύσεων για την πολύπαθη προμήθεια 20 Ελικοπτέρων Τακτικών Μεταφορών (ΤΤΗ) ΝΗ90, επιτεύχθηκε πρόσφατα καταρχήν συμφωνία μεταξύ της NH Industries (ΝΗΙ) και του ΥΠΕΘΑ. Εφόσον ορισμένα υπολειπόμενα θέματα διευθετηθούν, οι παραδόσεις θα αρχίσουν με δύο ελικόπτερα τον Φεβρουάριο του 2011, για να ακολουθήσουν τα υπόλοιπα σταδιακά σε διάστημα 4,5 ετών από τότε. Κατά έγκυρες πληροφορίες, επιλύθηκαν τα τεχνικά προβλήματα όπως η πιστοποίηση του συστήματος αποπαγοποίησης των στροφείων, η ασφάλιση της οπίσθιας ράμπας όταν ανοίγει σε πτήση και η έλλειψη κλείδας ασφαλείας στο σύστημα κρυπτασφάλισης του πομποδέκτη ΗF. Τα ελικόπτερα στην πλειοψηφία τους είναι ήδη κατασκευασμένα, αλλά οι βιομηχανικές διαδικασίες δεν ολοκληρώθηκαν ακόμη. Επιπλέον, η ένταξη των ΝΗ90 σε υπηρεσία απαιτεί χρόνο, περιλαμβάνοντας την εκπαίδευση των ιπταμένων και του τεχνικού προσωπικού.

Στην καταρχήν συμφωνία η ΝΗΙ ανέλαβε την κύρια ευθύνη της καθυστέρησης, παρέχοντας έκπτωση 17% στο τίμημα της αρχικής σύμβασης του 2003, η οποία ήταν ύψους €657,5 εκατ. Η προκαταβολή αντιπροσώπευε το 40% της αξίας, οπότε απέμεναν να καταβληθούν περί τα €394,5 εκατ. Αφαιρούμενης της έκπτωσης των €111,8 εκατ. απομένουν πλέον να καταβληθούν περί τα €282,7 εκατ, αποτέλεσμα εξαιρετικά θετικό για το δημόσιο συμφέρον.