Πρώτη πτήση Ρ-3 με σύνολο δομικής αναβάθμισης MLU

2 Αυγούστου 2010

Τα δομικά συστατικά του προγράμματος MLU απεικονίζονται μπλε. (Lockheed Martin)

Την παρθενική πτήση του πραγματοποίησε στις 19 Ιουλίου 2010 το πρώτο Ρ-3 Orion με σύνολο δομικής Αναβάθμισης Μέσης Ζωής (MLU). Επρόκειτο για αεροσκάφος Εναέριας Έγκαιρης Προειδοποίησης και Ελέγχου (AEW&C) της υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων (CBP) των ΗΠΑ. Η εγκατάσταση του συνόλου MLU στο συγκεκριμένο αεροσκάφος διάρκεσε 14 μήνες. Πρόκειται για τεχνικά δοκιμασμένη, χαμηλού ρίσκου αντικατάσταση των δομικών τμημάτων της εξωτερικής πτέρυγας, της χαμηλότερης επιφάνειας του κεντρικού της τμήματος, καθώς και των δομικών τμημάτων και των χειλών προσβολής στα οριζόντια ουραία πτερύγια. Το σύνολο MLU αντικαθιστά όλες τις δομές περιορισμένης ζωής κόπωσης με εξαρτήματα βελτιωμένης σχεδίασης και περιλαμβάνει νέο μεταλλικό κράμα με 5 φορές μεγαλύτερη αντίσταση διάβρωσης, περιορίζοντας σημαντικά το κόστος ιδιοκτησίας των Ρ-3. Το MLU αίρει τους ισχύοντες πτητικούς περιορισμούς του αεροσκάφους και εξασφαλίζει την επέκταση της δομικής υπηρεσιακής ζωής του Ρ-3 μέχρι και κατά 15.000 ώρες πτήσης, προσθέτοντας 20 έτη επιχειρησιακής χρήσης. Η Lockheed Martin παραδίδει συνολικά 52 σύνολα MLU στο πλαίσιο υπογεγραμμένων συμβάσεων και συγκεκριμένα 6 στη Νορβηγία, 9 στην υπηρεσία CBP, 15 στο Ναυτικό των ΗΠΑ (USN), 10 στον Καναδά και 12 στην Ταϊβάν. Αναμένεται άμεσα η ανάθεση συμβάσεων για 40 ακόμη σύνολα, από τα οποία 5 για το CBP, 12 για το USN, 6 για τον Καναδά, 8 για τη Γερμανία και 9 για τη Βραζιλία. Πιθανή είναι τέλος η προμήθεια δύο συνόλων από το CBP, 18 από το USN και 4 από την Ισπανία.

Η Lockheed Martin προτείνει την υλοποίηση προγράμματος MLU σε 4 P-3C, τα οποία είναι διαθέσιμα για παραχώρηση στην Ελλάδα ως Πλεονάζοντα Αντικείμενα Άμυνας (Excess Defense Articles: EDA). Σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των αεροπορικών ηλεκτρονικών, του συστήματος αποστολής και των κινητήρων στα αεροσκάφη αυτά, πρόκειται για το μακροπρόθεσμο σκέλος της ολοκληρωμένης πρότασης από την εταιρεία για την κάλυψη της απαίτησης Αεροσκαφών Ναυτικής Συνεργασίας (ΑΦΝΣ) του Πολεμικού Ναυτικού. Το βραχυπρόθεσμο σκέλος αναφέρεται στην επάνοδο σε υπηρεσία και στην περιορισμένη αναβάθμιση δύο καθηλωμένων στο έδαφος Ρ-3Β του ΠΝ, επειδή δεν διενεργήθηκαν οι προβλεπόμενες επιθεωρήσεις και συντηρήσεις.

Αναλυτική παρουσίαση της πρότασης περιέχεται στην κάλυψη της αεροπορικής επίδειξης Farnborough 2010, στο τεύχος Αυγούστου του περιοδικού «Ελληνική Άμυνα & Τεχνολογία» που κυκλοφορεί στις 6 του μηνός.