Παραδόθηκε στο ΠΝ η έκτη και τελευταία εκσυγχρονισμένη φρεγάτα “S”, «ΑΙΓΑΙΟ» (F460)

9 Σεπτεμβρίου 2010

Η φρεγάτα ΑΙΓΑΙΟ (F460) κατά την τελετή παράδοσης στο ΠΝ. (ΕΝΑΕ)

Πραγματοποιήθηκε χθες 8 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις των Ελληνικών Ναυπηγείων ΑΕ του Σκαραμαγκά η τελετή παράδοσης της φρεγάτας ΑΙΓΑΙΟ (F460) τύπου “S” στο Πολεμικό Ναυτικό, μετά την υποβολή της στο πρόγραμμα Εκσυγχρονισμού Μέσης Ζωής (ΕΜΖ, MLM). Την τελετή παρακολούθησαν ο Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Γ. Δημητριάδης, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) κ. Α. Τενεκούδης, ο Διοικητής Φρεγατών, Αρχιπλοίαρχος Θ. Χρηστίδης και ο Επίτιμος Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Ι. Καραΐσκος.

Η φρεγάτα ΑΙΓΑΙΟ ήταν η έκτη και τελευταία του προγράμματος ΕΜΖ. Η σχετική Σύμβαση 010B/03 μεταξύ της τότε Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Επενδύσεων (ΓΔΑΕ) και των ENAE υπεγράφη στις 12 Φεβρουαρίου 2003 και ήταν ύψους €381.575.580, από τα οποία €257.768.200 κάλυπταν υλικά και υπηρεσίες του κύριου υποκατασκευαστή, της Thales Nederland. Τα υπόλοιπα €123.810.380 κάλυπταν εργασίες και υπηρεσίες των ENAE, ενώ οι ελληνικές εταιρείες Signaal Hellas και SSMART ανέλαβαν υποκατασκευαστικό έργο αξίας €43,6 εκατ. Eυρώ. Η υλοποίηση του προγράμματος άρχισε τον Ιούλιο του 2004, ενώ η πρώτη φρεγάτα ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ (F462) παραδόθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2006. Ακολούθησαν στις 14 Φεβρουαρίου και 25 Οκτωβρίου 2007 αντίστοιχα οι ΑΔΡΙΑΣ (F459) και ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ (F461), ενώ στις 28 Ιανουαρίου και 28 Ιουλίου 2009 παραδόθηκαν οι ΛΗΜΝΟΣ (F451) και ΕΛΛΗ (F450).

Πυρήνας του προγράμματος ΕΜΖ ήταν η αντικατάσταση του παρωχημένου Ψηφιακού Συστήματος Πληροφοριών Δράσης (DAISY) από Σύστημα Διαχείρισης Μάχης (CMS) τύπου TACTICOS. Το τελευταίο περιλαμβάνει Κονσόλες Χειριστή Πολλαπλής λειτουργίας (MOC) Mk3 και συγκεκριμένα 6 κατακόρυφες με δύο οθόνες Απεικόνισης Υγρών Κρυστάλλων (LCD) των 20in, καθώς και δύο οριζόντιες διάσκεψης δύο και τριών χειριστών αντίστοιχα, με ισάριθμες οθόνες LCD των 20in και δύο των 18in. Μία έβδομη κατακόρυφη MOC Mk3 αντικατέστησε την Κονσόλα Απεικόνισης Σόναρ (SDC) στον ειδικό θάλαμο, στο πρυμναίο δεξιό άκρο του Κέντρου Επιχειρήσεων. Το TACTICOS αυτοματοποιεί τις λειτουργίες Αξιολόγησης Απειλών, Ανάθεσης Όπλων και Κατανομής Αισθητήρων (TEWASA) σε επίπεδο πλοίου και δύναμης επιχειρήσεων, ενώ εκτελεί πρόσθετα καθήκοντα υποστήριξης μάχης. Διαχειρίζεται τακτική περιοχή έκτασης 1.024x1.204NM, με χωρητικότητα βάσης δεδομένων μεγαλύτερη των 1.000 ιχνών. Στα χαρακτηριστικά του TACTICOS περιλαμβάνονται η ευελιξία προσαρμογής της επιχειρησιακής οργάνωσης σε διαφορετικές αποστολές και καταστάσεις, η δυνατότητα προσομοίωσης και εκπαίδευσης στο πλοίο και η διευκόλυνση μελλοντικών επεκτάσεων και αναβαθμίσεων. Παρέχει επίσης μεγαλύτερη ανοχή σε βλάβες και αντοχή σε πλήγματα μάχης, επειδή στηρίζεται σε πανομοιότυπες κονσόλες, στην κατανομή της ισχύος επεξεργασίας μεταξύ πολλαπλών υπολογιστών και σε διπλά δίκτυα σημάτων απεικόνισης (video) και δεδομένων, αποφεύγοντας μοναδικά σημεία των οποίων η αχρήστευση θα συνεπαγόταν καθολική κατάρρευση του συστήματος (single points-of-failure). Ενδεικτικά, σε περίπτωση αχρήστευσης ή υποβάθμισης απόδοσης ενός κόμβου υπολογιστή εκτελείται αυτόματη ανακατανομή των διαδικασιών λογισμικού. Το πρόγραμμα ΕΜΖ περιέλαβε την εγκατάσταση και ολοκλήρωση στο CMS τερματικού ζεύξης δεδομένων Link-11 τύπου MDM 2002 της Rockwell Collins, καθώς και την εγκατάσταση νέου επικοινωνιακού σχήματος της EADS Hagenuk. Ορισμένες συσκευές διατηρούνται, κυρίως όμως εγκαθίσταται σύγχρονος εξοπλισμός περιλαμβανόμενων τριών πομποδεκτών UHF συμβατών με το πρότυπο αναπήδησης συχνότητας Have Quick II για επικοινωνία με αεροσκάφη, ενός V/UHF με χαρακτηριστικά Ηλεκτρονικών Αντι-Αντι-Μέτρων (ECCM) SATURN, καθώς και συστήματος ελέγχου και διαχείρισης επικοινωνιών. Περιλαμβάνεται επίσης ο εξοπλισμός τριών φρεγατών με σύστημα δορυφορικών επικοινωνιών INMARSAT FLEET 77.

Τα κύρια ραντάρ έρευνας των πλοίων υποβλήθηκαν σε γενική συντήρηση και ορισμένες βελτιώσεις. Το LW08 επιτήρησης αέρος μακράς εμβέλειας, δύο διαστάσεων (2D) απέκτησε ικανότητες αυτόματης έναρξης ιχνών εναέριων στόχων, τήρησης 100 ιχνών αέρος και 60 επιφανείας, καθώς και εφεδρικό πομπό στερεάς κατάστασης. Το WM25 ένδειξης στόχων και ελέγχου βολής απέκτησε ικανότητα τήρησης 16 ιχνών αέρος και 16 επιφανείας, ενώ στα πλοία του Batch 1 (F459-62) ο κοινός πομπός Ενισχυτή Διασταυρούμενου Πεδίου (CFA) αντικαταστάθηκε από διαφορετικούς πομπούς έρευνας και ιχνηλάτησης. Το ραντάρ ελέγχου βολής STIR 180 απέκτησε ικανότητα τηλεοπτικής ιχνηλάτησης. Αντίθετα αντικαταστάθηκαν το παρωχημένο σύστημα Μέτρων Ηλεκτρονικής Υποστήριξης (ESM) RPZO από το CS-3701 της EDO και το ραντάρ έρευνας επιφανείας ZW06 από σύστημα Χαμηλής Πιθανότητας Υποκλοπής (LPI) SCOUT Mk2, για τακτική ναυτιλία και επιτήρηση σε συνθήκες Ελέγχου Εκπομπών (EMCON). Εγκαταστάθηκε επίσης Βοήθημα Αυτόματης Αποτύπωσης Ραντάρ (ARPA) με ικανότητα επιλογής μεταξύ σήματος απεικόνισης επιφανείας του LW08, του SCOUT Mk2 ή του ραντάρ γενικής ναυτιλίας BridgeMaster E, το οποίο αποτελεί Κυβερνητικά Παρεχόμενο Εξοπλισμό (GFE). Τα δύο τελευταία παρέχουν επίσης σήμα απεικόνισης και ίχνη στο TACTICOS. Προστέθηκε τέλος ηλεκτροπτικό σύστημα παρατήρησης και διεύθυνσης βολής MIRADOR. Τα οπλικά συστήματα των πλοίων διατηρήθηκαν γενικά αμετάβλητα, με εξαίρεση την προσθήκη εξοπλισμού Αυτόματης Εξαπόλυσης Αναλωσίμων (ALEX) της Sippican και δύο μονάδων MK137 των 6 φυσιγγίων 130mm στις 4 φρεγάτες του Batch 1, καθώς οι ΕΛΛΗ και ΛΗΜΝΟΣ διέθεταν ήδη ανάλογο εξοπλισμό.

Το σύστημα ναυτιλίας ολοκληρώθηκε με το TACTICOS για διανομή δεδομένων αναφοράς πλοίου και μετεωρολογίας. Δύο Συστήματα Αδρανειακής Ναυτιλίας (INS) σταθερής στήριξης MK39 MOD3A με Γυροσκόπια Δακτυλίου Λέιζερ (RLG) αντικατέστησαν τις γυροσκοπικές πυξίδες MK29 και MK23, ενώ προστέθηκε επίσης δέκτης Παγκόσμιου Συστήματος Τοποθέτησης (GPS). Τα πλοία απέκτησαν Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Φορέα (IPMS) στηριζόμενο στην τεχνολογία Ricom 3500 της ολλανδικής Imtech. Αντικαταστάθηκαν τέλος τα συστήματα και υποσυστήματα λειτουργίας ατμού από ηλεκτρικό εξοπλισμό, οι βραστήρες παραγωγής πόσιμου ύδατος από μονάδες αντίστροφης όσμωσης, οι μεταλλάκτες 400Hz από δύο μονάδες 80kVA της EuroAtlas και οι αεροσυμπιεστές υψηλής και χαμηλής πίεσης, το σύστημα επεξεργασίας αποβλήτων, ο διαχωριστής υδάτων σεντίνας και οι αντλίες πυρόσβεσης.