ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Το τελικό πρόγραμμα εξοπλισμών 2011-2015 της ΠΑ στην «ΕΑ&Τ» Οκτωβρίου

5 Οκτωβρίου 2010

Στην όγδοη θέση βρίσκεται το πρώτο πρόγραμμα προμήθειας πτητικών μέσων και συγκεκριμένα ελικοπτέρων Έρευνας Και Διάσωσης (SAR). (Eurocopter)

Στο τεύχος Οκτωβρίου του περιοδικού «Ελληνική Άμυνα & Τεχνολογία» που κυκλοφορεί αύριο 6 του μηνός, αναλύονται οι εξοπλιστικές προτεραιότητες της ΠΑ για την περίοδο 2011-15, όπως οριστικοποιήθηκαν από το ΓΕΑ τον Ιούλιο με σημαντικές διαφοροποιήσεις από διάφορα προσχέδια. Βεβαίως ο προσδιορισμός των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν θα εξαρτηθεί από την εφαρμογή της διαδικασίας του νέου νόμου, καθώς και από τη διαθέσιμη χρηματοδότηση.

Η 12η θέση προτεραιότητας για το πρόγραμμα προμήθειας 40 Νέων Μαχητικών Αεροσκαφών με προϋπολογισμό €2,4 δισ. –υποδεικνύοντας την τμηματική του υλοποίηση– υποδεικνύει πόσο σημαντικά και επείγοντα θεωρούνται τα προηγούμενα 11. Τα 4 προγράμματα κορυφαίας προτεραιότητας είναι η Εν Συνεχεία Υποστήριξη (FOS) οπλικών συστημάτων, το πρόγραμμα συντήρησης TAC-ENSIP για τους κινητήρες των F-16, η χρηματοδότηση προγραμμάτων FMS και η εργοστασιακή συντήρηση αεροσκαφών και κινητήρων. Ακολουθούν 3 προγράμματα προμήθειας και συντήρησης βλημάτων αέρος-επιφανείας (Exocet, SPICE: €130 εκατ), επαναπιστοποίησης βλημάτων αέρος-αέρος (ΑΙΜ-9Μ, Magic II, MICA, AIM-120B) και επαναπιστοποίησης βλημάτων του συστήματος S-300PMU1.

Στην όγδοη θέση βρίσκεται το πρώτο πρόγραμμα προμήθειας πτητικών μέσων και συγκεκριμένα ελικοπτέρων Έρευνας Και Διάσωσης (SAR) με εξομοιωτή και επίγειο σύστημα εκπαίδευσης, προϋπολογισμού €234 εκατ. Ακολουθούν τα προγράμματα προμήθειας πυρομαχικών και αναλώσιμων ηλεκτρονικού πολέμου, ατρακτιδίων Αυτόνομης Οργανολογίας Ελιγμών Εναέριας Μάχης (AACMI) και ατρακτιδίων στόχευσης.

Τη 13η θέση καταλαμβάνει η προμήθεια 28 Νέων Αεροσκαφών Προκεχωρημένης και Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης (ΝΑΠΕΕ). Ακολουθεί η αναβάθμιση των υπολειπόμενων Mirage 2000EGM/BGM σε 2000-5 Mk2 και η προμήθεια πρόσθετων μαχητικών του τύπου, για αναπλήρωση απωλειών. Η 15η προτεραιότητα είναι το ενιαίο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16 Block 50 και 52+, προϋπολογισμού €458 εκατ. Η αναβάθμιση των F-16 Block 30 βρίσκεται στην 27η θέση, με χαμηλές πιθανότητες υλοποίησης.

Το επόμενο πρόγραμμα αναφέρεται στην προμήθεια δύο συστημάτων βλημάτων αεράμυνας μεγάλου ύψους (HSAM). Το πρόγραμμα αναφέρεται σε συστήματα Patriot Προηγμένης Ικανότητας 3 (PAC-3). Οποιαδήποτε διαφορετική επιλογή θεωρείται από την ΠΑ –και πολύ ορθά, για λόγους διαλειτουργικότητας, συμβατότητας και εφοδιαστικής υποστήριξης– αδιανόητη.

Λεπτομέρειες για τα προαναφερόμενα και τα υπόλοιπα προγράμματα της περιόδου 2011-2015, στο τεύχος Οκτωβρίου της «ΕΑ&Τ» που κυκλοφορεί αύριο.