Σύστημα παρατήρησης πυροβολικού από την αρμενική θυγατρική των Ε.Α.Σ.

12 Οκτωβρίου 2010

Το Οπτικό-Μηχανικό Τμήμα (ΟΜΜ) του συστήματος 2D02 της LT-Pyrkal. (©Miroslav Gyűrösi)

Σύστημα πρόσκτησης στόχων πυροβολικού παρουσίασε η LT-Pyrkal Laser Technologies, θυγατρική της «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΕ» στο Εριβάν της Αρμενίας. Αποτέλεσμα αρμενο-ελληνικής συνεργασίας, το 2D02 προορίζεται κυρίως για ημερήσια και χαμηλού φωτισμού επιτήρηση, αποκάλυψη στόχων και προσδιορισμό συντεταγμένων. Το σύστημα μετρά την απόσταση του στόχου, το αζιμούθιο και την ανύψωση. Οι πληροφορίες αυτές εμφανίζονται στην οθόνη απομακρυσμένου φορητού υπολογιστή, ο οποίος καταγράφει τα δεδομένα και εκτελεί τους απαιτούμενους βαλλιστικούς υπολογισμούς. Το σύστημα 2D02 περιλαμβάνει Οπτικό-Μηχανικό Τμήμα (ΟΜΜ), τρίποδο, κονσόλα χειριστή και πηγή ισχύος. Το ΟΜΜ ενσωματώνει ημερήσια έγχρωμη κάμερα, κάμερα χαμηλού επιπέδου φωτισμού, τηλέμετρο λέιζερ και γωνιομετρική βάση, ενώ οι εξωτερικές διαστάσεις του είναι 326x295x228 mm και το βάρος 8,5kg. Η ημερήσια κάμερα στηρίζεται σε Εξάρτημα Συζευγμένου Φορτίου (CCD) ενός τετάρτου της ίντσας (1/4in) με 752x582 εικονοστοιχεία (pixel) και διαθέτει ευρύ (42°x56°) και στενό (1,2°x1,6°) οπτικό πεδίο, καθώς και οπτικό ζουμ 36x. Η κάμερα χαμηλού επιπέδου φωτισμού στηρίζεται σε CCD 1/3in των 752x582 pixel, με οπτικό πεδίο 3,75°x5°. Το τηλέμετρο λέιζερ λειτουργεί σε μήκος κύματος 1,064μm και μετρά αποστάσεις μεταξύ 100m και 20km με ακρίβεια ±5m. Η γωνιομετρική βάση επιτρέπει την περιστροφή του ΟΜΜ κατά ±180° σε αζιμούθιο και ±30° σε ανύψωση, με μέγιστο ρυθμό 15°/s σε αμφότερα τα επίπεδα, υπολογίζοντας συντεταγμένες με ακρίβεια 5,4 λεπτών της μοίρας. Όταν αναπτύσσεται το τρίποδο των 8,2kg καλύπτει μέγιστη διάμετρο 3,3m και ύψος 1,65m. Ο φορητός υπολογιστής είναι ενισχυμένος Getac V100 με οθόνη αφής 10,5in XGA (1.024x768). Οι διαστάσεις του είναι 300x230x107 mm και το βάρος του 5kg. Μπορεί να τροφοδοτηθεί με ισχύ από εξωτερική πηγή, ή από συσσωρευτή 24V 7Ah βάρους 6,5kg.

Η LT-Pyrkal προήλθε από την εταιρεία Laserayin Tekhnika, η οποία ανήκε στα πρωτοπόρα κέντρα έρευνας και ανάπτυξης λέιζερ, σε επίπεδο φυσικής και τεχνολογίας.