Νέα σύμβαση για συγκροτήματα του PATRIOT στην INTRACOM Defense Electronics

13 Οκτωβρίου 2010

Διευρύνεται περαιτέρω η βιομηχανική συνεργασία των INTRACOM Defense Electronics και Raytheon για το σύστημα Patriot της τελευταίας.

Η INTRACOM Defense Electronics, η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία παραγωγής ηλεκτρονικών συστημάτων στον τομέα της άμυνας, ανακοίνωσε χθες 12 Οκτωβρίου πως «...υπέγραψε και τρίτη σύμβαση –σε διάστημα ενός έτους – με την RAYTHEON. Η σύμβαση, ύψους $ 4,8 εκατ. αφορά στην παραγωγή συγκροτημάτων των αντιαεροπορικών συστημάτων PATRIOT για κάλυψη αναγκών τρίτων χωρών. Η παρούσα συμφωνία  είναι σε συνέχεια των προηγούμενων συμφωνιών ύψους $55,7 εκατ. και $25 εκατ. που υπεγράφησαν τον Σεπτέμβριο 2009 και τον Μάιο 2010, αντίστοιχα.»

Πάντα κατά την ανακοίνωση της ελληνικής εταιρείας, «με τη σύμβαση αυτή ανανεώνεται η εμπιστοσύνη της RAYTHEON προς την INTRACOMDefenseElectronics και ενισχύονται οι προοπτικές περαιτέρω επέκτασης της σημαντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών στο πλαίσιο του υψηλού διεθνούς ενδιαφέροντος για τα συστήματα PATRIOT.»

Οι προαναφερόμενες συμβάσεις πιθανότατα σχετίζονται με το πρόγραμμα προμήθειας συστημάτων Patriot των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, για το οποίο η Raytheon ανέλαβε σύμβαση FMS αξίας $3,3 δισ. τον Δεκέμβριο του 2008.