Ένα συμπέρασμα και μια υπόθεση για το Υ/Β ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ (S120)

27 Δεκεμβρίου 2010

Η πρύμνη του υποβρυχίου ΚΑΤΣΩΝΗΣ (S123) προτού ολοκληρωθεί η κατασκευή της ελεύθερα κατακλυζόμενης επικάλυψης καταστρώματος. (©«ΕΑ&Τ»/ Σ. Σεργιάννης)

Ορισμένες ακριτομυθίες στο περιθώριο της τελετής άφιξης του υποβρυχίου ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ (S120) στις 21 Δεκεμβρίου και η σχετική ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού την προηγουμένη, σε συνάρτηση με την προσεκτική εξέταση της θέσης εγκατάστασης των διαφόρων συστατικών του συνόλου σόναρ, επιτρέπουν την εξαγωγή ενός συμπεράσματος και τη διατύπωση μιας υπόθεσης σχετικά με τις «παραδημοσιογραφικές αθλιότητες» –όπως τις αποκάλεσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας– ή τα «δημοσιογραφικά φληναφήματα», όπως τα αποκάλεσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Το συμπέρασμα είναι πως καμία διάταξη σόναρ δεν αποκολλήθηκε από το υποβρύχιο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ, ούτε θα μπορούσε να αποκολληθεί υπό την επίδραση των καιρικών συνθηκών. Η Κυλινδρική Διάταξη Μορφοτροπέων (CTA), η Κυλινδρική Διάταξη Υδροφώνων (CHA), οι δύο Πλευρικές Διατάξεις Σόναρ (FAS), οι 6 διατάξεις Σόναρ Παθητικής Μέτρησης απόστασης (PRS) και το Σόναρ Αποφυγής Ναρκών (MAS) εδράζονται απευθείας σε δομικά μέλη συμπαγούς χάλυβα υψηλής αντοχής του υποβρυχίου, από τα οποία είναι σχεδόν αδύνατο να αποκολληθούν χωρίς βίαιη πρόσκρουση ή έκρηξη. Οτιδήποτε διαφορετικό άλλωστε θα ήταν αδιανόητο. Οι προαναφερόμενες διατάξεις σόναρ ούτε ενσωματωμένες είναι, ούτε στηρίζονται στην ελεύθερα κατακλυζόμενη (free flooding) υπερκατασκευή ή επικάλυψη (casing) του καταστρώματος ή του πύργου. Απλά ορισμένες από αυτές καλύπτονται από την επικάλυψη, ενώ οι υπόλοιπες (FAS, MAS) καλύπτονται από αυτόνομες κατασκευές.

Μόνη εξαίρεση αποτελούν ορισμένες από τις πολλαπλές Διατάξεις Εντοπισμού και Μέτρησης απόστασης Υποκλοπής (Intercept Detection And Ranging Arrays: IDRA) και ορισμένα από τα 16 μεμονωμένα υδρόφωνα του συστήματος Ανάλυσης Αυτοθορύβου (ONA) τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα σε καίρια σημεία της επικάλυψης. Έτσι, η αποκόλληση ενός τμήματος της επικάλυψης του πύργου –την οποία επιβεβαίωσε η ανακοίνωση του ΓΕΝ στις 20 Δεκεμβρίου– θα μπορούσε να προκαλέσει την απώλεια μιας διάταξης IDRA ή ενός υδροφώνου ΟΝΑ, εφόσον ήταν ενσωματωμένο στο συγκεκριμένο τμήμα. Η απώλεια αυτή όμως δεν θα επιδρούσε στην επιχειρησιακή ικανότητα και ετοιμότητα του ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ, καθώς θα απέμεναν ακόμη αρκετές διατάξεις IDRA και 15 υδρόφωνα ΟΝΑ, καθώς και 16 εσωτερικοί αισθητήρες παρακολούθησης του δομικά μεταφερόμενου θορύβου.

Αυτά προκύπτουν από δημόσια διαθέσιμο υλικό της εταιρείας κατασκευής του Υποθαλάσσιου Συστήματος Ολοκληρωμένων Αισθητήρων (ISUS) 90-15 στο υποβρύχιο, ενώ δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση επιβεβαίωση, πληροφορία ή ισχυρισμό απώλειας μίας διάταξης IDRA ή ενός υδροφώνου ΟΝΑ. Σημαίνουν απλά πως εάν υπήρξε ή υπάρξει ποτέ αποκόλληση ενός ακουστικού αισθητήρα υπό την επίδραση των καιρικών συνθηκών, τότε αυτή είναι η μοναδική εύλογη πιθανότητα.

«Πολύ κακό για το τίποτα» λοιπόν, από την πλευρά των «παραδημοσιογραφικών αθλιοτήτων» και των «δημοσιογραφικών φληναφημάτων»...

Ως συνήθως...