Συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγματεύσεων για πυρομαχικά αρμάτων 120mm

26 Ιανουαρίου 2011

Στο στάδιο των τελικών διαπραγματεύσεων εισέρχεται η προμήθεια 12.000 βλημάτων αρμάτων των 120mm. (Rheinmetall)

Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) κ. Δημήτριου Γεωργιόπουλου, συγκροτήθηκε στις 24 Ιανουαρίου η Επιτροπή Διαπραγματεύσεων με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Στρατιωτικής Τεχνολογίας και Προμηθειών (BWB) της Γερμανίας, για την προμήθεια πυρομαχικών αρμάτων των 120mm. Έργο της επιτροπής είναι η αξιολόγηση της γερμανικής προσφοράς που θα υποβληθεί στη ΓΔΑΕΕ, καθώς και η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για τον επακριβή καθορισμό των όρων της προμήθειας. Υπενθυμίζεται πως στις 27 Σεπτεμβρίου 2010 και με σύμφωνη γνώμη ευρύτατης πλειοψηφίας της αρμόδιας διαρκούς κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων, το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε την προμήθεια 42.360 βλημάτων αρμάτων 120mm, εκ των οποίων 30.360 με διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό και 12.000 με διακρατική συμφωνία με τη Γερμανία. Στα 12.000 βλήματα περιλαμβάνονται 9.000 DM63 κινητικής ενέργειας, ή Διάτρησης Θωράκισης, Σταθεροποιούμενα με Πτερύγια, Απορριπτόμενου Κελύφους-Τροχιοδεικτικά (APFSDS-T) και 3.000 Πολλαπλής Χρήσης Αντι-Αρματικά (ΜΡΑΤ) DM12A2 της γερμανικής Rheinmetall. Σχετικά με το κόστος της προμήθειας, υπενθυμίζεται η απάντηση στις 3 Νοεμβρίου 2010 του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Π. Μπεγλίτη, σε σχετική ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου:

«Το ποσό που απαιτείται για την αποπληρωμή των πυρομαχικών, στο πλαίσιο της διακρατικής συμφωνίας με τη Γερμανία, ανέρχεται σε 50.280.000 ευρώ και αφορά στην παράδοση τμηματικά, εντός 15 μηνών, και χωρίς την παροχή αντισταθμιστικών ωφελημάτων, 9.000 βλημάτων 120 mm τύπου DM63, κόστους 47.655.000 ευρώ (5.295 ευρώ ανά βλήμα) και επιπλέον 3.000 βλημάτων 120 mm τύπου DM12A2, κόστους 2.625.000 ευρώ (875 ευρώ ανά βλήμα).

Το εκτιμώμενο κόστος της εν λόγω προμήθειας, όπως εγκρίθηκε από το ΚΥΣΕΑ, έχει υπολογιστεί στα 52.533.000 ευρώ και συμπεριλαμβάνει κρατήσεις, φόρους, δασμούς και τυχόν λοιπές δαπάνες της προμήθειας.»