Ματαίωση διαγωνισμού για σύνολα καθοδήγησης SPICE 1000 & SPICE 2000

9 Φεβρουαρίου 2011

Βόμβα των 2000lb (907kg) με σύνολο SPICE σε F-16. (Rafael)

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελος Βενιζέλος υπέγραψε στις 7 Φεβρουαρίου 2011 απόφαση ματαίωσης και μη επανάληψης του Διαγωνισμού 04/09 με αντικείμενο την προμήθεια συνόλων καθοδήγησης SPICE 1000 και SPICE 2000 βομβών για αεροσκάφη F-16, λόγω παρέλευσης του χρόνου ισχύος της προσφοράς (15 Νοεμβρίου 2010) του κατασκευαστή, της ισραηλινής Rafael. Επεστράφη επίσης στην εταιρεία η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Η προμήθεια SPICE αποτελούσε το κύριο τμήμα ευρύτερου προγράμματος βλημάτων και υλικών όπλων αξίας €130 εκατ. –σε συνδυασμό με υλικά για ΑΜ39 Exocet– στην πέμπτη θέση των εξοπλιστικών προτεραιοτήτων του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ). Στην τελική εισήγηση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) για την υλοποίηση 29 εξοπλιστικών προγραμμάτων, η προμήθεια SPICE μετατράπηκε σε ανεξάρτητο πρόγραμμα –ενδεχομένως για να διευκολυνθεί η αυτοτελής υλοποίηση– στην έβδομη θέση των διακλαδικών προτεραιοτήτων, προϋπολογισμού €100 εκατ. Το υπόλοιπο περιεχόμενο της αρχικής απαίτησης ενοποιήθηκε με την επαναπιστοποίηση διαφόρων τύπων βλημάτων (ΑΙΜ-9Μ, ΑΙΜ-120Β AMRAAM, Magic II, MICA) συνολικού προϋπολογισμού €166 εκατ. στην πέμπτη θέση των διακλαδικών προτεραιοτήτων.

Τα Ευφυή, Ακριβούς Πρόσκρουσης και Αποτελεσματικά για το Κόστος τους (Smart, Precise Impact and Cost-Effective: SPICE) σύνολα της Rafael μετατρέπουν βόμβες γενικής χρήσης ή διατρητικές πολεμικές κεφαλές, κατηγορίας βάρους 1.000lb και 2.000lb, σε όπλα προσβολής ακριβείας και άφεσης από απόσταση, εκτός του φακέλου εμπλοκής της εχθρικής αεράμυνας.