Πρόγραμμα ΤΠΚ 6 & 7 κλάσης ΡΟΥΣΣΕΝ – αβάσιμη η αισιοδοξία;

22 Φεβρουαρίου 2011

Όπως για τις χώρες –και την Ελλάδα– έτσι και για τις εταιρείες, κρατικές και ιδιωτικές, φθάνει κάποτε η ώρα της αλήθειας... (Γραφείο Τύπου ΓΕΝ)

Αμφίβολη είναι η μελλοντική εξέλιξη του προγράμματος κατασκευής των Ταχέων Περιπολικών Κατευθυνόμενων βλημάτων (ΤΠΚ) 6 και 7 κλάσης ΡΟΥΣΣΕΝ, αλλά και η παράδοση του πέμπτου –ΡΙΤΣΟΣ (Ρ71)– όπως προκύπτει από επιστολές της ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στις 16 και 21 Φεβρουαρίου 2011.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2010 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ομίλου ήταν συνολικά €29,72 εκατ, περιλαμβανόμενων €26,17 εκατ. των Ναυπηγικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων Ελευσίνας (ΝΒΕΕ) προς προμηθευτές πολεμικών πλοίων. Η επιστολή της 16ης Φεβρουαρίου επισημαίνει πως εξαιτίας της καθυστέρησης αποπληρωμής των υποχρεώσεων προς τους βασικούς προμηθευτές του προγράμματος ΤΠΚ 6 & 7, ορισμένοι από αυτούς προειδοποίησαν για την άσκηση των συμβατικών τους δικαιωμάτων. Αυτό σημαίνει πως οι προμηθευτές απειλούν με καταγγελία των συμβάσεων, ενώ ορισμένοι απαιτούν ήδη την επιστροφή παραδοθέντων υλικών.

Η επιστολή στις 21 Φεβρουαρίου αναφέρει πως στις 16 του μηνός οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ήταν πλέον €39 εκατ. Τα ανείσπρακτα υπόλοιπα από συμβάσεις ναυπήγησης σε εξέλιξη στις 16 Φεβρουαρίου ήταν €108,6 εκατ. Από αυτά προβλέπεται συμβατικά πως θα εισπραχθούν €19,03 εκατ. εντός του 2011, €42,91 εκατ. το 2012 και €46,62 εκατ. το 2013. Ειδικότερα το ανείσπρακτο υπόλοιπο της σύμβασης των ΤΠΚ 6 & 7 είναι €88,0 εκατ, ή το 28% του συνόλου των €316,2 εκατ! Επομένως οι πληρωμές του ελληνικού Δημοσίου για το πρόγραμμα φθάνουν ήδη τα €228,2 εκατ. και καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές υποχρεώσεις του, αλλά οι πληρωμές προς τους προμηθευτές  δεν πραγματοποιούνται! Από τα υπολειπόμενα €88 εκατ, τα €5,6 προβλέπεται να εισπραχθούν στα τέλη του 2011 και από €41,2 εκατ. εντός του 2012 και 2013.

Είναι προφανές πως οι προβλεπόμενες εισπράξεις εντός του 2011 δεν καλύπτουν ούτε τις ήδη ληξιπρόθεσμες οφειλές, χωρίς να υπολογίζεται η εκκρεμότητα καταβολής δύο δόσεων του τιμήματος εξαγοράς των Ναυπηγείων Ελευσίνας, συνολικού ύψους €10,34 εκατ, ούτε το μηνιαίο λειτουργικό κόστος της τάξης των €5 εκατ.

Για την αντιμετώπιση του αδιεξόδου ο όμιλος ζητά να μεταφερθεί στο τρέχον έτος, τμήμα των συμβατικά προβλεπόμενων εισπράξεων του 2012 και 2013 για τα ΤΠΚ 6 & 7. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κατά πληροφορίες αποκλείει το ενδεχόμενο αυτό. Επισημαίνεται η ακόλουθη παράγραφος της πλέον πρόσφατης επιστολής του ομίλου: «Ας σημειωθεί ότι οι σταδιακές εισπράξεις από όλα τα παραπάνω έργα πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν οριστικών πιστοποιήσεων του Αγοραστή για συμβατικά γεγονότα που αφορούν την πρόοδο ή την παράδοση των συμβατικών υλικών.»

Η παράγραφος αναφέρεται εμμέσως σε αναρτήσεις στο διαδίκτυο και ευρύτατα διαδεδομένες πληροφορίες, κατά τις οποίες η πρόοδος κατασκευής των ΤΠΚ 6 & 7 υστερεί κατά πολύ των πληρωμών του ελληνικού Δημοσίου. Επομένως οι πληρωμές αυτές –εφόσον ισχύουν οι πληροφορίες και αναρτήσεις– χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών άσχετων με το πρόγραμμα. Η προαναφερόμενη παράγραφος επιχειρεί να μεταβιβάσει την ευθύνη στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ευρύτερα.

Ο όμιλος αναφέρεται επίσης σε διεκδικήσεις από το ΠΝ ύψους €20,27 εκατ.  από συμβάσεις ολοκληρωμένες ή σε τελικό στάδιο, για δαπάνες των ναυπηγείων με υπαιτιότητα του Αγοραστή. Εκκρεμεί τέλος από το 2008 αίτημα διακανονισμού της καταβολής του υπολοίπου των €46,55 εκατ. από το τίμημα εξαγοράς των Ναυπηγείων Ελευσίνας, σε 9 ισόποσες δόσεις μέχρι το 2017 αντί σε 4 μέχρι το 2012.

Σε συνομιλίες για το πρόγραμμα ΤΠΚ 6 & 7, το ΥΠΕΘΑ αποδέχθηκε να καταβάλει απευθείας μελλοντικές πληρωμές προς τους ξένους προμηθευτές, αλλά η κάλυψη των ληξιπρόθεσμων οφειλών είναι προβληματική, επειδή τα σχετικά ποσά εκταμιεύθηκαν ήδη από το ελληνικό Δημόσιο. Οι κύριοι προμηθευτές συμφώνησαν σε παράταση μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου για την εξεύρεση λύσης.

Οι δύο επιστολές προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθιστούν σαφές πως η βιωσιμότητα του ομίλου συνδέεται με την άμεση ανάθεση του προγράμματος φρεγατών FREMM, η οποία είναι απλά αδιανόητη οικονομικά και πολιτικά...