Καθυστέρηση πληρωμών ενός έτους από τα ναυπηγεία Ελευσίνας, οδηγεί σε καταγγελία σύμβασης...

4 Μαρτίου 2011

Παρά τις καθυστερήσεις πληρωμών από τις ΝΒΕΕ, η BAE Systems κατέβαλε κανονικά τις πληρωμές προς τους προμηθευτές της, στους οποίους περιλαμβάνονται ελληνικές εταιρείες. (Γραφείο Τύπου ΓΕΝ)

Μετά από καθυστέρηση μεγαλύτερη του έτους στην καταβολή των συμβατικά προβλεπόμενων πληρωμών από τα ναυπηγεία Ελευσίνας, μετά από άκαρπη αναθεώρηση του σχετικού χρονοδιαγράμματος και μετά από δύο παρατάσεις, η BAE Systems προχώρησε στις 2 Μαρτίου σε καταγγελία της μεταξύ τους σύμβασης για την κατασκευή των Ταχέων Περιπολικών Κατευθυνόμενων βλημάτων (ΤΠΚ) 6 και 7 τύπου Super Vita κλάσης ΡΟΥΣΣΕΝ. Η BAE Systems είναι υπεύθυνη σχεδίασης και ο κύριος υποκατασκευαστής των Ναυπηγικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων Ελευσίνας (ΝΒΕΕ) για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, για την επανέναρξη του οποίου εκφράζει ετοιμότητα εφόσον λάβει τις απαιτούμενες διασφαλίσεις εξόφλησης των οφειλόμενων πληρωμών. Παρά την καθυστέρηση των πληρωμών από τα ναυπηγεία Ελευσίνας, η BAE Systems εξακολούθησε κανονικά τις πληρωμές προς τους δικούς της προμηθευτές για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, στους οποίους περιλαμβάνονται ελληνικές εταιρείες, ενώ συνέχισε επίσης να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις αντισταθμιστικών ωφελημάτων της. Διευκρινίζεται πως κύριος ανάδοχος του συγκεκριμένου προγράμματος και συμβεβλημένος με το ελληνικό Δημόσιο είναι οι ΝΒΕΕ. Η BAE Systems είναι συμβεβλημένη όχι με το ελληνικό Δημόσιο, αλλά με τις ΝΒΕΕ.

Υπενθυμίζεται πως η επιστολή της ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ προς το Χρηματιστήριο Αθηνών στις 16 Φεβρουαρίου ανέφερε:

«Λόγω των καθυστερήσεων αποπληρωμής των υποχρεώσεων προς τους βασικούς προμηθευτές του προγράμματος κατασκευής των ΤΠΚ 6&7, ορισμένοι εξ’ αυτών έχουν προειδοποιήσει για άσκηση των συμβατικών τους δικαιωμάτων και ήδη διεξάγονται συζητήσεις για ρύθμιση των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων προς αυτούς.»

Επομένως, η μητρική εταιρεία των ΝΒΕΕ αποδέχεται πως καθυστερεί τις πληρωμές και πως η καταγγελία της σύμβασης αποτελεί συμβατικό δικαίωμα των προμηθευτών της.

Υπενθυμίζεται επίσης από προηγούμενη ανάρτηση του hellenicdefence.gr στις 22 Φεβρουαρίου, πως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας συμφώνησε προφορικά να καταβάλλει απευθείας στην BAE Systems και στους υπόλοιπους κύριους προμηθευτές τις μελλοντικές πληρωμές του προγράμματος, παρέμεινε όμως το ανυπέρβλητο πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, καθώς τα σχετικά ποσά καταβλήθηκαν ήδη από το ελληνικό Δημόσιο στις ΝΒΕΕ!

Με βάση τις επιστολές της ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ προς τις χρηματιστηριακές αρχές στις 16 και 21 Φεβρουαρίου, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των ΝΒΕΕ προς την BAE Systems εκτιμώνται κατά προσέγγιση σε €27 εκατ. Το ανείσπρακτο υπόλοιπο της σύμβασης των ΤΠΚ 6 & 7 είναι €88,0 εκατ. ή το 28% του συνόλου των €316,2 εκατ! Επομένως οι πληρωμές του ελληνικού Δημοσίου για το πρόγραμμα φθάνουν ήδη τα €228,2 εκατ. και καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές υποχρεώσεις του, αλλά οι πληρωμές προς τους προμηθευτές  δεν πραγματοποιούνται για διάστημα μεγαλύτερο του έτους!

Αξίζει να αναφερθεί πως το αίτημα των ναυπηγείων Ελευσίνας για πρόσθετη παράταση, συνδεόταν με την προοπτική άμεσης υπογραφής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας για την υλοποίηση του προγράμματος φρεγατών FREMM. Οι επίσημες ανακοινώσεις του ΥΠΕΘΑ δεν επιτρέπουν τέτοιες προσδοκίες.