Διαδικασία προμήθειας 265.000 βομβίδων 40mm από την ΕΑΣ

29 Απριλίου 2011

Βομβίδες μάχης 40mm για πολυβομβιδοβόλο. («ΕΑ&Τ»/ Θ.Η. Γραμματικός)

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελος Βενιζέλος ενέκρινε στις 21 Απριλίου 2011 την προμήθεια 265.000 βομβίδων 40mm Υψηλής Ταχύτητας (HV) –230.000 μάχης και 35.000 ασκήσεων– από την «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ» ΑΒΕΕ, εκτιμώμενης συνολικής δαπάνης €18,35 εκατ. Με την εξουσιοδότηση της απόφασης αυτής, ακολούθησε στις 26 Απριλίου η έκδοση Αίτησης Υποβολής Προσφοράς προς την εταιρεία, από τον Γενικό Διευθυντή Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) κ. Δημήτριο Γεωργιόπουλο. Η προμήθεια θα υλοποιηθεί με την εφαρμογή της Ειδικής Διαγωνιστικής Διαδικασίας διαπραγμάτευσης με έγγραφη προσφορά της ΕΑΣ, κατά τις διατάξεις των Άρθρων 51 παρ. 2Α και 52 του Ν. 3433/2006. Η προμήθεια περιλαμβάνει:

  • 161.000 βομβίδες μάχης HV χωρίς πυροσωλήνα αυτοκαταστροφής, με βάση την Τεχνική Περιγραφή της Υπηρεσίας.
  • 69.000 βομβίδες μάχης τύπου Υψηλής Εκρηκτικότητας-Τροχιοδεικτικού/ HV με πυροσωλήνα Αυτο-Καταστροφής (High Explosive Dual Purpose-Tracer/ High Velocity-Self Destruct: HEDP-T/HV-SD) με πυροσωλήνα αυτοκαταστροφής, με βάση το NSN: 1310-23-1140-2753 και τα αντιστοιχούντα σε αυτό τεχνικά χαρακτηριστικά.
  • 35.000 βομβίδες ασκήσεων τύπου ΤΡ-Τ/HV, με βάση το NSN: 1310-23-114-2756 και τα αντιστοιχούντα σε αυτό τεχνικά χαρακτηριστικά.

Η προθεσμία υποβολής προσφοράς είναι 52 ημέρες. Η υλοποίηση του προγράμματος θα αποκαταστήσει την έλλειψη πυρομαχικών για τα πολυβομβιδοβόλα GMG 40mm του ΕΣ. Υπενθυμίζεται πως η ΕΑΣ από το 1996 σχεδίασε και ανέπτυξε αυτοδύναμα βομβίδες 40mm ασκήσεων Χαμηλής Ταχύτητας (LV) και HV μάχης και ασκήσεων. Η Εγχώρια Προστιθέμενη Αξία (ΕΠΑ) είναι για τις βομβίδες ασκήσεων και μάχης είναι 75% και 55% αντίστοιχα. Τον Μάρτιο του 2006 ολοκληρώθηκε η πιστοποίηση της βομβίδας HEDP-T/HV από τη γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Στρατιωτικής Τεχνολογίας και Προμηθειών (BWB) με ταξινόμηση DM32. Τον Ιούνιο του 2006 ολοκληρώθηκαν οι δοκιμές πιστοποίησης των HEDP-T/ HEDP από το ΥΠΕΘΑ, ενώ το σχετικό Πρακτικό Αποδοχής εκδόθηκε τον Μάρτιο του 2007. Ακολούθησε η παράδοση 5.500 βομβίδων στον Γερμανικό Στρατό, ενώ οι παραγγελίες των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων υπερβαίνουν τις 23.000. Αναλυτικά για τα πυρομαχικά 40mm της ΕΑΣ βλ. «ΕΑ&Τ» τ. 05, Ιούνιος 2010, σελ 26-33.

Σχετικά με το ΥΠΕΘΑ, εκκρεμούσε από τον Φεβρουάριο του 2009 η υπογραφή σύμβασης για 215.800 HEDP-T και 34.080 ΤΡ-Τ.

Η υλοποίηση του προγράμματος θα επιτρέψει την επιβίωση και θα διευκολύνει την ιδιωτικοποίηση της ΕΑΣ, καθώς προβλέπεται η εκταμίευση €7,34 εκατ. εντός του 2011 και από €2,2 εκατ. ετησίως την περίοδο 2012-2016.