Σε διαβούλευση η πρόσκληση ενδιαφέροντος για σεισμικές έρευνες από Ιόνιο μέχρι νότια της Κρήτης

8 Ιουνίου 2011

Ο χάρτης με τίτλο «Υπεράκτιες περιοχές για σεισμικές έρευνες» στο Παράρτημα Ι του προσχεδίου της διεθνούς δημόσιας πρόσκλησης. (ΥΠΕΚΑ)

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ανακοίνωσε χθες 7 Ιουνίου πως θέτει σε δημόσια διαβούλευση στο Opengov.gr «...το προσχέδιο της διεθνούς πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διενέργεια σεισμικών ερευνών, μη αποκλειστικής χρήσης, στην ευρύτερη περιοχή του Ιονίου Πελάγους, της Δυτικής Ελλάδας και νότια της Κρήτης προκειμένου να διασφαλισθεί η διαφάνεια της διαδικασίας και να αποτυπωθούν οι προτάσεις των ενδιαφερομένων.»

Η ανακοίνωση συνεχίζει:

«Η διαδικασία αφορά στην απόκτηση δεδομένων μη αποκλειστικού χαρακτήρα από διεθνείς γεωφυσικές εταιρίες, που αναλαμβάνουν το κόστος των ερευνών. Το σύνολο των τεχνικών και επιστημονικών αποτελεσμάτων παραδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο και οι εταιρίες, για συγκεκριμένο χρόνο, διατηρούν το δικαίωμα διάθεσης των δεδομένων αυτών στις διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες, οι οποίες σχεδιάζουν να επενδύσουν για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων.

Με τις έρευνες αυτές, οι ειδικοί διευκολύνονται στο να διερευνήσουν γρήγορα και αποτελεσματικά ευρείες περιοχές με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής, να αποτυπώσουν σε βάθος πετρελαϊκά συστήματα και να αναδείξουν γεωλογικές δομές, οι οποίες, στη συνέχεια, θα αποτελέσουν αντικείμενο γύρου παραχωρήσεων για τον εντοπισμό κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

Με τον τρόπο αυτό, η Κυβέρνηση στοχεύει να συλλέξει αξιόπιστα στοιχεία με τα οποία να αξιολογήσει το πιθανό πετρελαϊκό δυναμικό, προκειμένου να καθορίσει τις πλέον συμφέρουσες για το Ελληνικό Δημόσιο προϋποθέσεις ώστε να δρομολογηθεί γύρος παραχωρήσεων στις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές, που προγραμματίζεται να γίνει πριν τα μέσα του 2012.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 17 Ιουνίου.»

Το Παράρτημα Ι του προσχεδίου της διεθνούς δημόσιας πρόσκλησης περιέχει χάρτη με τίτλο «Υπεράκτιες περιοχές για σεισμικές έρευνες» και την επεξήγηση:

«Τα όρια της προς έρευνα περιοχής βασίζονται στην αρχή της μέσης γραμμής/ γραμμής ίσης αποστάσεως μεταξύ όλων των εδαφών των εμπλεκόμενων χωρών.»

Η φράση «όλων των εδαφών» σημαίνει πως αποδίδεται πλήρης επήρεια στα νησιά νότια της Κρήτης –Γαύδος, Χρυσή, Κουφονήσι– έναντι των ηπειρωτικών ακτών της Λιβύης και της Αιγύπτου, με τις οποίες όμως δεν υπάρχει συμφωνία οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας. Έτσι το νοτιοδυτικό και νότιο τμήμα της οριοθετικής γραμμής του χάρτη πρέπει να θεωρηθεί προσωρινό, ενώ αντίθετα το δυτικό τμήμα αποτυπώνει την υπάρχουσα συμφωνία οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας.