Πρόβλημα βιωσιμότητας για υγιείς εταιρείες αμυντικής τεχνολογίας: η περίπτωση της EADS – 3 SIGMA

27 Ιουνίου 2011

Προετοιμασία εξαπόλυσης στόχων της EADS – 3 SIGMA για την εκτέλεση βολών της ολλανδικής φρεγάτας DE RUYTER (F804). (Ολλανδικό Βασιλικό Ναυτικό)

Οι ανακοινώσεις των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων για την εκτέλεση βολών εκπαίδευσης των τελευταίων ετών, βρίθουν από αναφορές στους τηλεχειριζόμενους στόχους της εταιρείας EADS – 3 SIGMA, με έδρα τα Χανιά της Κρήτης. Με κύριο πελάτη τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, η εταιρεία διεκδίκησε με επιτυχία ανάλογα έργα με αλλοδαπές ένοπλες δυνάμεις και εταιρείες αμυντικής τεχνολογίας στο Πεδίο Βολής Κρήτης, τη Βόρεια Θάλασσα, τον Ατλαντικό Ωκεανό, τη Μεσόγειο, καθώς και το Πεδίο Βολής ΝΕΑΤ στη Σουηδία. Ωστόσο η σοβαρή μείωση των βολών εκπαίδευσης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, θέτει τη βιωσιμότητα της EADS – 3 SIGMA σε κίνδυνο.

Ενδεικτικά με στόχους και υπηρεσίες της εταιρείας EADS – 3 SIGMA πραγματοποιήθηκαν οι βολές αποδοχής των ελληνικών οπλικών συστημάτων OSA-AK, HAWK PIPIII, PATRIOT, TOR–M1, ESSM στο ΠΒΚ, αλλά και των ολλανδικών Φρεγατών Αεράμυνας και Διοίκησης (LCF) στον Ατλαντικό Ωκεανό, βολές αξιολόγησης των βλημάτων αέρος-αέρος τύπου ΑΙΜ-120C από F/A-18 στη Σουηδία, τύπου PYTHON από F-16 στο Ισραήλ, βολές εξέλιξης του οπλικού συστήματος SPYDER στο Ισραήλ κλπ, εδραιώνοντας τη θέση της παγκόσμια και παρά το μικρό της μέγεθος, σε κέντρο εξειδικευμένης υψηλής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, συνεισφέροντας στην εξαγωγική δυναμική και στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, πέραν της διατήρησης θέσεων εργασίας.

Η εταιρεία αγωνιά και μάχεται αναμένοντας την υλοποίηση των προσχεδιασμένων βολών από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Όχι μόνο για την προάσπιση της βιωσιμότητάς της αλλά και για την υποστήριξη του αξιόμαχου των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, μέσω τις διαφύλαξης της εγχώριας τεχνογνωσίας κατασκευής εναέριων και θαλασσίων μη επανδρωμένων οχημάτων-στόχων υψηλών προδιαγραφών, ώστε να μην αποτελέσει η ίδια μία από τις παράπλευρες απώλειες της οικονομικής κρίσης. Επιπρόσθετα και δι’ αυτών να συνεισφέρει στη διατήρηση και προάσπιση της λειτουργίας του Πεδίου Βολής Κρήτης, στρατιωτικού Οργανισμού που εξυπηρετεί πολλαπλώς τα εθνικά συμφέροντα και στο οποίο κατά κόρο επιχειρεί, από τις διαφαινόμενες τάσεις μεγάλων επενδύσεων σε υποδεέστερα προς το παρόν πεδία βολής των γειτονικών μας χωρών (Βουλγαρίας αλλά κυρίως Τουρκίας), τα οποία θα μπορούσαν όμως και με το Πεδίο Βολής Κρήτης συρρικνούμενο, να αποτελέσουν πόλο έλξης και χώρο μεταφοράς των εκτελουμένων βολών από τις συμμαχικές ένοπλες δυνάμεις.

Η σημαντική όμως μείωση των βολών εκπαίδευσης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, οδήγησε την εταιρεία EADS – 3 SIGMA τόσο στον περιορισμό των θέσεων απασχόλησης (κατά 20%) όσο και στην μείωση των ημερών εργασίας των εργαζομένων (κατά 20%). Για να προφυλαχτεί η βιωσιμότητα τόσο της εταιρείας όσο και του αξιόμαχου των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων –επιχειρησιακή εκπαίδευση και πιστοποίηση συστημάτων– θα αρκούσε η υλοποίηση σε ποσότητα και ποιότητα  των αρχικώς προγραμματισμένων (Σύμβαση 2008-2011) βολών των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.