€542 Εκατ. στην Aselsan για ανάπτυξη συστημάτων βλημάτων αεράμυνας

29 Ιουλίου 2011

Πρόπλασμα του AIHSFS από την έκθεση IDEF 2011 στην Τουρκία. Το σύστημα θα επιτυγχάνει ελάχιστη δραστική ακτίνα 2km και μέγιστη 10km, ελάχιστο δραστικό ύψος 30m και μέγιστο 5.000m. Το βλήμα θα διαθέτει ερευνητή Απεικόνισης Υπερύθρων (IIR). Το όχημα θα μεταφέρει τουλάχιστον 4 βλήματα. («ΕΑ&Τ»)

Η Aselsan, η μεγαλύτερη αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας, ανακοίνωσε στις 21 Ιουνίου 2011 πως την προηγουμένη υπέγραψε με το Υφυπουργείο Αμυντικής Βιομηχανίας (SSM) δύο συμβάσεις σχεδίασης και ανάπτυξης συστημάτων βλημάτων αεράμυνας περιορισμένου και μέσου ύψους:

  • Η σύμβαση για το Έργο Περιόδου Σχεδίασης και Ανάπτυξης (Περίοδος 1) του Συστήματος Βλημάτων Αεράμυνας Περιορισμένου Ύψους (AIHSFS) είναι ύψους 278.371.118 τουρκικών λιρών –με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία €114 εκατ.– και €193.059.102.
  • Η σύμβαση για το Έργο Περιόδου Σχεδίασης και Ανάπτυξης (Περίοδος 1) του Συστήματος Βλημάτων Αεράμυνας Περιορισμένου Ύψους (ΟIHSFS) είναι ύψους 250.720.295 τουρκικών λιρών –€102,75 εκατ.– και €132.113.714.

Το SSM εξουσιοδοτήθηκε για την έναρξη σχετικών διαπραγματεύσεων από την Εκτελεστική Επιτροπή Αμυντικής Βιομηχανίας (SSIK) στις 15 Ιουνίου 2010. Ανταποκρίσεις από την Τουρκία ανέφεραν πως κύριος υποκατασκευαστής στα δύο προγράμματα θα είναι η Roketsan και πως η Aselsan, ως κύριος ανάδοχος, θα αναλάβει την ανάπτυξη όλων των υποσυστημάτων ραντάρ, ελέγχου βολής, διοίκησης & ελέγχου και επικοινωνιών, καθώς και τους ερευνητές των βλημάτων και τις ζεύξεις δεδομένων. Προφανώς η Roketsan θα αναλάβει τους πυραυλοκινητήρες και τα υπόλοιπα συστατικά των βλημάτων. Πάντως η πρόβλεψη συναλλαγματικού τμήματος στο τίμημα των δύο συμβάσεων σημαίνει πως τουλάχιστον στο στάδιο σχεδίασης και ανάπτυξης θα υπάρξει εισαγωγή υπηρεσιών και ενδεχομένως υλικών, ενδεχομένως από κράτη της Ευρωζώνης. Αξίζει να επισημανθεί πως το συναλλαγματικό τμήμα του τιμήματος είναι μεγαλύτερο από το τμήμα σε τουρκικές λίρες. Με την τρέχουσα ισοτιμία, η συνολική αξία του προγράμματος AIHSFS είναι €307.145.625,77 και εκείνη του ΟIHSFS €234.867.933,26. Η συνολική αξία των δύο προγραμμάτων υπερβαίνει ελαφρά τα €542 εκατ.

Η επίσημη ανακοίνωση της Aselsan δεν αναφέρει ούτε χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δύο προγραμμάτων, ούτε προοπτικές παραγωγής των συστημάτων. Είναι πάντως απόλυτα σαφές πως πρόκειται για συμβάσεις σχεδίασης και ανάπτυξης, ενώ δεν αναφέρεται καθόλου η φάση παραγωγής.

Υπενθυμίζεται πως στις 25 Σεπτεμβρίου 2008 εκδόθηκαν από το SSM Αιτήματα Υποβολής Προσφορών (RfP) προς εγχώριες και ξένες εταιρείες για τα προγράμματα του Τουρκικού Συστήματος Βλημάτων Αεράμυνας Χαμηλού Ύψους (T-LALADMIS) και του Τουρκικού Συστήματος Βλημάτων Αεράμυνας Μεσαίου Ύψους (T-MALADMIS). Το RfP του προγράμματος T-LALADMIS αναφερόταν στην άμεση προμήθεια –χωρίς συμμετοχή στην ανάπτυξη ή στην παραγωγή– 18 τροχοφόρων ή ερπυστριοφόρων αυτοκινούμενων τεθωρακισμένων συστημάτων βλημάτων Αεράμυνας Βραχείας Ακτίνας (SHORAD) συνοδευόμενων από εξοπλισμό υποστήριξης και εκπαίδευσης, ανταλλακτικά, εκπαίδευση, συναφείς υπηρεσίας και βιβλιογραφία. Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες καλούνται επίσης να καταθέσουν εναλλακτικές προσφορές για την άμεση προμήθεια, συμπαραγωγή και από κοινού ανάπτυξη 27 πρόσθετων συστημάτων T-LALADMIS. Το RfP του προγράμματος T-MALADMIS αναφερόταν στην προμήθεια ενός Τάγματος τριών πυροβολαρχιών, περιλαμβανόμενων φορέων εκτόξευσης, ραντάρ, συστημάτων διοίκησης, ελέγχου και επικοινωνιών, καθώς και εξοπλισμού υποστήριξης. Η προθεσμία ανταπόκρισης έληγε αρχικά στις 16 Φεβρουαρίου 2009, αλλά παρατάθηκε για τις 29 Μαΐου. Τελικά τα RfP ακυρώθηκαν και το SSM κινήθηκε στην κατεύθυνση της εγχώριας ανάπτυξης.