Σύγκριση αεραποβατικών ικανοτήτων Ελλάδος - Τουρκίας

3 Αυγούστου 2011

Το νέο ελικόπτερο της Αεροπορίας Στρατού ΝΗ-90, δύο εκ των οποίων έχουν ήδη αφιχθεί στην Ελλάδα.

Στο τεύχος Αυγούστου του περιοδικού ΑΜΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, που κυκλοφορεί την Παρασκευή στις 5 του μηνός, αναλύονται σε βάθος και συγκρίνονται οι ικανότητες της Ελλάδος και της Τουρκίας στον κρίσιμο τομέα των αεραποβατικών επιχειρήσεων. Αναλύονται ενδελεχώς οι δύο αντίπαλοι ελικοπτερικοί «στόλοι», με παρουσίαση των επιδόσεων των διαφόρων τύπων μεταφορικών ελικοπτέρων που διατίθενται, με έμφαση στην μεταφορική ικανότητα, την αξιοπιστία και την ακτίνα δράσης. Επιπλέον, περιγράφονται οι τρόποι με τους οποίους οι δύο στόλοι ελικοπτέρων μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιχειρησιακά από τους δύο στρατούς στα μέτωπα του Έβρου και του Αιγαίου. Τέλος γίνονται επισημάνσεις και προτάσεις για την βελτίωση της ελληνικής Αεροπορίας Στρατού με έμφαση στον τομέα των ειδικών επιχειρήσεων, εφόσον η τουρκική δύναμη ελικοπτέρων ειδικών επιχειρήσεων αυξάνεται και βελτιώνεται συνεχώς.

Η αποκλειστική αυτή σύγκριση των δυνάμεων ελικοπτέρων Ελλάδος – Τουρκίας περιέχεται στο τεύχος Αυγούστου του περιοδικού ΑΜΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, που κυκλοφορεί την Παρασκευή, 5 του μηνός.