«ΕΑ&Τ» Σεπτεμβρίου: 472 Τάγμα Επιτήρησης-Πληροφορικής & SPERWER UAV

2 Σεπτεμβρίου 2011

Εξαπόλυση αεροχήματος Sperwer στις 15 Σεπτεμβρίου 2009, στο πλαίσιο των δοκιμών αποδοχής των δύο συστημάτων του δικαιώματος προαίρεσης της σχετικής σύμβασης. (472 ΤΕΠΠ)

Στο τεύχος Σεπτεμβρίου του περιοδικού «Ελληνική Άμυνα & Τεχνολογία» που κυκλοφορεί τη Δευτέρα 5 του μηνός, παρουσιάζεται το 472 Τάγμα Επιτήρησης-Πληροφορικής (ΤΕΠΠ) με έδρα το Χαϊδάρι και περιοχή δράσης τα νησιά του χώρου ευθύνης της ΑΣΔΕΝ. Ο Λόχος Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (ΜΕΑ, UAV) του 472 ΤΕΠΠ χρησιμοποιεί το σύστημα Sperwer της γαλλικής Sagem. Ο Ελληνικός Στρατός διαθέτει και δεύτερο Λόχο ΜΕΑ, στο 473 ΤΕΠΠ για την κάλυψη των αναγκών του Δ' Σώματος Στρατού. Τα δύο ΤΕΠΠ ανήκουν σε αντίστοιχα Συγκροτήματα Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικού Πολέμου, Παρατήρησης, Επιτήρησης και Πληροφορικής (ΣΕΗΠΠΕΠ) σε συνδυασμό με τάγματα ΗΠ και επικοινωνιών. Στο άρθρο περιγράφονται αναλυτικά η σύνθεση των συστημάτων Sperwer της μονάδας, η τακτική χρήση και οι επιχειρησιακές ικανότητες του συστήματος. Αποκλειστικά στο τεύχος Σεπτεμβρίου της «ΕΑ&Τ» που κυκλοφορεί τη Δευτέρα 5 του μηνός.