«ΕΑ&Τ» Νοεμβρίου: Στόλοι μαχητικών Ελλάδας-Τουρκίας – Για πρώτη φορά προς χάσμα γενεών…

4 Νοεμβρίου 2011

Η σύμβαση παραγωγής για τα 6 πρώτα F-35A της ΤΗΚ θα οριστικοποιηθεί το 2013, με την έναρξη παραδόσεων να προγραμματίζεται για το 2015. (JSF JPO)

Στο τεύχος Νοεμβρίου του περιοδικού «Ελληνική Άμυνα & Τεχνολογία» που κυκλοφορεί σήμερα, εξετάζεται η παρούσα κατάσταση και η μελλοντική εξέλιξη των στόλων μαχητικών αεροσκαφών της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας και της τουρκικής ΤΗΚ. Επιπλέον του συγκριτικού πίνακα σύνθεσης και του λεπτομερούς χάρτη διάταξης δυνάμεων, το άρθρο παρουσιάζει αναλυτικά τις επιχειρησιακές ικανότητες των δύο στόλων μαχητικών ανά ρόλο και αποστολή. Επανεξετάζονται επίσης τα πρωτογενή δεδομένα των προγραμμάτων απόκτησης όπλων και πυρομαχικών για τα μαχητικά αεροσκάφη των ΠΑ και ΤΗΚ, για την αποσαφήνιση της κατάστασης σε σχέση με σφάλματα και ασάφειες καταγραφής του παρελθόντος.

Από την άποψη των αεροσκαφών αποκλειστικά, ο συσχετισμός μεταξύ των στόλων μαχητικών της ΠΑ και της ΤΗΚ αποτελούσε και αποτελεί ακόμη κυρίως ποσοτική υπόθεση, καθώς η τεχνολογία και οι επιχειρησιακές ικανότητες και επιδόσεις τους εξελίσσονται ιστορικά με γενικά συγκρίσιμους ρυθμούς. Ωστόσο για πρώτη φορά στην ιστορία της αεροπορικής ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης, προδιαγράφεται για το μέλλον η απόκτηση προβαδίσματος τεχνολογικής γενιάς στα μαχητικά αεροσκάφη από την ΤΗΚ, χωρίς η ΠΑ να μπορεί να αντιδράσει άμεσα. Συγκεκριμένα, προς τα τέλη της δεκαετίας αναμένεται να κηρύξει η ΤΗΚ επιχειρησιακή την πρώτη μονάδα μαχητικών επόμενης γενιάς F-35A Lightning II, κατά τα φαινόμενα την 172 Μοίρα στην 7 Κύρια Βάση Αεριωθούμενων (AJÜ) της Μαλατιά. Η «ΕΑ&Τ» εξετάζει τις συνέπειες του δυνητικού χάσματος γενεών στο τεύχος Νοεμβρίου, που κυκλοφορεί σήμερα.