Απάντηση ΥΠΕΘΑ σε ερώτηση περί διαθεσιμότητας APACHE & CHINOOK

14 Νοεμβρίου 2011

Η σύμβαση «εν συνεχεία υποστήριξης» των AH-64DHA βρίσκεται υπό μελέτη από το ΓΕΣ, για ένταξη στο κυλιόμενο τριετές πρόγραμμα προμηθειών. («ΕΑ&Τ»/ Λ.Σ. Μπλαβέρης)

Στις 9 Νοεμβρίου 2011 αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας η ακόλουθη απάντηση σε ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου με θέμα «Χαμηλή Διαθεσιμότητα Αεροπορικών Μέσων Αεροπορίας Στρατού»:

«Το ΓΕΣ έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες για την παραμονή των τεχνικών εκπροσώπων της εταιρείας Boeing και την υπογραφή ενδιάμεσης λύσης υποστήριξης των Επιθετικών Ελικοπτέρων (ΕΕ/Π) APACHE, έως την υπογραφή σύμβασης για την “εν συνεχεία υποστήριξή” τους. Οι εν λόγω διαδικασίες θα αποτελέσουν μέρος των διαπραγματεύσεων για την 5η τροποποίηση της σχετικής σύμβασης προμήθειας των AH-64DHA, ενώ η απαιτούμενη χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί με αξιοποίηση μέρους του υπολοίπου χρηματικού διαθεσίμου του προγράμματος υπηρεσιών επισκευής επισκευασίμων DEPOT (RoR) της υπόψη σύμβασης προμήθειας (035Α/2003).

Σε ότι αφορά στη σύμβαση για την “εν συνεχεία υποστήριξη” των υπόψη ΕΕ/Π, αυτή βρίσκεται στο στάδιο της μελέτης στο επίπεδο του ΓΕΣ, προκειμένου να ενταχθεί στο 3ετές κυλιόμενο πρόγραμμα προμηθειών.

Επιπλέον, για την υποστήριξη όλου του στόλου των ΕΕ/Π APACHE αλλά και των Ελικοπτέρων (E/Π) CHINOOK, έχουν δρομολογηθεί οι απαιτούμενες ενέργειες για την υποστήριξή τους, μέσω τροποποίησης-αναχρηματοδότησης υφιστάμενης σύμβασης FMS με τον Αμερικανικό Στρατό η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί σύντομα.

Τέλος, αναφορικά με την ενίσχυση του Τεχνικού Συγκροτήματος Αεροπορικού Υλικού σε προσωπικό (λόγω των πρόσφατων παραιτήσεων) και της κάλυψης αναγκών όλων των κλιμακίων συντήρησης, έχουν ήδη δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την τοποθέτηση 61 στελεχών (ΕΜΘ) από τα λοιπά Ο-Σ [Όπλα-Σώματα], με ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσής τους την 24η Οκτ 2011.»

Η ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Μαργαρίτη Τζίμα και Αλέξανδρου Δερμεντζόπουλου στις 7 Οκτωβρίου 2011 ήταν η ακόλουθη:

«Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, έχει συναφθεί Σύμβαση με τον Αμερικανικό Στρατό (FMS), για την υποστήριξη των αεροσκαφών της Αεροπορίας Στρατού και κυρίως των APACHE, CHINOOK και C-12. Οι διαθέσιμες πιστώσεις για την σύμβαση αυτή, έχουν μηδενιστεί, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή πλέον, η αποστολή στο εξωτερικό συγκροτημάτων των αεροσκαφών για επισκευή (REPAIR and RETURN).

Ήδη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκκρεμεί η αποστολή στις ΗΠΑ βεβλαμένων εξαρτημάτων ελικοπτέρων CHINOOK, η οποία δεν μπορεί να υλοποιηθεί ακριβώς λόγω έλλειψης πιστώσεων.

Επειδή στις 5 Δεκεμβρίου 2011, λήγει η διετής αρχική υποστήριξη των νέων ελικοπτέρων AH-64D του ΣΞ και πρόκειται να αποχωρήσουν οι ξένοι τεχνικοί της κατασκευάστριας εταιρείας.

Επειδή η Σύμβαση για την “εν συνεχεία υποστήριξη” που προβλέπεται από την βασική Σύμβαση προμηθείας των ελικοπτέρων AHA-64D, δεν έχει υπογραφεί.

Επειδή το προσωπικό του “Τεχνικού Συγκροτήματος Υποστηρίξεως Αεροπορικού Υλικού”, το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχει απομειωθεί σημαντικά (λόγω των πρόσφατων παραιτήσεων) χωρίς αναπλήρωση.

Επειδή τα παραπάνω έχουν άμεση επίδραση στην διαθεσιμότητα των αεροσκαφών της Αεροπορίας Στρατού.

Ερωτάται ο Κ. Υπουργός

1. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε η διαθεσιμότητα των αεροπορικών μέσων της Αεροπορίας Στρατού και κυρίως των APACHE και CHINOOK να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα στην κρίσιμη αυτή περίοδο;

2. Τι προτίθεται να πράξει προκειμένου να εξασφαλίσει την χρηματοδότηση των Συμβάσεων υποστήριξης των αεροσκαφών του ΣΞ;»