Άρνηση εξαγωγής ατρακτιδίων αναγνώρισης από το Ισραήλ στην Τουρκία

23 Δεκεμβρίου 2011

Φαίνεται πως η ΤΗΚ δεν θα αποκτήσει τελικά τα ατρακτίδια SAR τύπου EL/M-2060P της ELTA. (ΙΑΙ)

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν στις 22 Δεκεμβρίου 2011 πως δόθηκε οδηγία από το Υπουργείο Άμυνας προς την Ισραηλινή Αεροδιαστημική Βιομηχανία (ΙΑΙ) και την Elbit να ακυρώσουν σύμβαση παράδοσης ατρακτιδίων αναγνώρισης στην Τουρκική Πολεμική Αεροπορία (ΤΗΚ). Το ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας ενημέρωσε τις δύο εταιρείες πως δεν θα ανανεωθεί η απαραίτητη άδεια εξαγωγής για να συνεχίσει η υλοποίηση του προγράμματος, επικαλούμενο «διπλωματικούς λόγους». Οι δύο εταιρείες βρίσκονται σε συνομιλίες με το Υπουργείο Άμυνας, διεκδικώντας αποζημίωση για τις οικονομικές απώλειες που θα υποστούν.

Υπενθυμίζεται πως στις 25 Δεκεμβρίου 2008 η Elbit Systems και η ΙΑΙ ανακοίνωσαν πως οι θυγατρικές τους Elop και ELTA αντίστοιχα, ανέλαβαν συμβάσεις ύψους $87 εκατ. και $54 εκατ. για να εφοδιάσουν την ΤΗΚ με συνδυασμένα αερομεταφερόμενα συστήματα συλλογής Πληροφοριών Απεικόνισης (IMINT). Τα συστήματα επρόκειτο να παραδοθούν σε περίοδο τεσσάρων ετών, με κύριο ανάδοχο του προγράμματος την τουρκική Aselsan. Επρόκειτο για 4 ατρακτίδια Ηλεκτροπτικής και Υπέρυθρης (EO/IR) αναγνώρισης τύπου Condor 2 της Elop και δύο ατρακτίδια Ραντάρ Συνθετικού Διαφράγματος (SAR) τύπου EL/M-2060P της ELTA.

Έτσι ναυαγεί η δεύτερη απόπειρα προμήθειας ισραηλινών ατρακτιδίων αναγνώρισης από την ΤΗΚ. Προηγήθηκε το 1999 σύμβαση με την Elbit, η οποία όμως ακυρώθηκε στα τέλη του 2005 και προέβλεπε την προμήθεια ατρακτιδίων Πλάγιας Φωτογράφησης Μακράς Ακτίνας (LOROP) για RF-4E, εκτιμώμενης αξίας $35 εκατ. Αίτιο της ακύρωσης ήταν η προβληματική μετάδοση απεικονίσεων υψηλής ανάλυσης από το ατρακτίδιο σε σταθμό εδάφους. Η Elbit κατέθεσε αγωγή αποζημίωσης ύψους $55 εκατ. σε βάρος της Rafael, η οποία ανέπτυξε το σύστημα ζεύξης δεδομένων. Παράλληλα, στις 25 Σεπτεμβρίου 2007 η Elbit ενημέρωσε τους μετόχους της πως η Rafael κατέθεσε επίσης αγωγή σε βάρος της, διεκδικώντας αποζημίωση εκτιμώμενου ύψους $14 εκατ. Η διένεξη επρόκειτο να επιλυθεί με διαιτησία.