«ΕΑ&Τ» Ιανουαρίου: «Πύρρειος Νίκη» της ΠΓΔΜ, «Κρυφός Άσσος» για την Ελλάδα

5 Ιανουαρίου 2012

Η πρακτική της Τουρκίας να αποκαλεί την ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ με το συνταγματικό της όνομα, μπορεί να αποτελέσει τον «κρυφό άσσο» της Ελλάδας... (ΝΑΤΟ)

Στο τεύχος Ιανουαρίου του περιοδικού «Ελληνική Άμυνα & Τεχνολογία» που κυκλοφορεί, παρουσιάζεται ολόκληρη η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της 5ης Δεκεμβρίου 2011, ενώ παράλληλα αναλύονται τα κύρια σημεία, οι συνέπειες και η σημασία της. Ορισμένα από τα συμπεράσματα της ανάλυσης:

  • Η απόφαση της 5ης Δεκεμβρίου ήταν απολύτως προβλέψιμη και αναμενόμενη. Το ΔΔ κατέστησε σαφές πως η παρ. 1 του Άρθρου 11 δεν αναφέρεται στο αποτέλεσμα μιας διαδικασίας εισδοχής της ΠΓΔΜ σε διεθνή οργανισμό, αλλά στη συμπεριφορά της Ελλάδας και μόνον. Δέχθηκε επίσης πως οι δηλώσεις του τότε Πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή και της τότε Υπουργού Εξωτερικών Ντ. Μπακογιάννη, καθώς και η επίσημη διπλωματική αλληλογραφία της Ελλάδας, κατέστησαν πρόδηλη την αντίρρησή της στην εισδοχή της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ, επειδή παρέμενε ανεπίλυτη η διαφορά για το οριστικό της όνομα (παρ. 81). Ο λόγος αυτός όμως δεν επιτρέπει στην Ελλάδα να προβάλλει αντίρρηση, με βάση την παρ. 1 του Άρθρου 11 της Ενδιάμεσης Συμφωνίας.
  • Ακόμη και αν η Αθήνα αποδείκνυε ενώπιον του ΔΔ πως τα Σκόπια αθέτησαν ουσιωδώς την ΕΣ, ενδεικτικά με χρήση συμβόλων και αλυτρωτική προπαγάνδα –καθήκον στο οποίο απέτυχε– δεν επικαλέσθηκε τον λόγο αυτόν για να προβάλει αντίρρηση στην εισδοχή της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ. Ακόμη όμως και αν τον είχε επικαλεσθεί, το ΔΔ κατέστησε σαφές πως ο λόγος αυτός δεν επέτρεπε στην Ελλάδα να προβάλει αντίρρηση, κατά την παρ. 1 του Άρθρου 11 της ΕΣ.
  • Κατά την παρ. 1 του Άρθρου 11 της ΕΣ, η Ελλάδα «διατηρεί το δικαίωμα να προβάλλει αντίρρηση [...] εάν και στο βαθμό που [η ΠΓΔΜ] πρόκειται να αναφέρεται [στον συγκεκριμένο οργανισμό] διαφορετικά από» “former Yugoslav Republic of Macedonia”. Η Ελλάδα όμως δεν ζήτησε από το ΔΔ να κρίνει εάν η ρήτρα αυτή ενεργοποιείται όταν ένα τρίτο κράτος-μέλος του οργανισμού «αναφέρεται» στην ΠΓΔΜ με διαφορετικό όνομα, ενδεχομένως επειδή δεν την επικαλέσθηκε για την προβολή αντίρρησης το 2008. Εάν την είχε επικαλεσθεί, δεν αποκλείεται να δικαιωνόταν, καθώς η Τουρκία επέμενε και επιμένει να «αναφέρεται» στην ΠΓΔΜ εντός του ΝΑΤΟ με το συνταγματικό της όνομα, ευεργετώντας την Ελλάδα! Αυτός μπορεί να είναι ο «κρυφός άσσος» της Ελλάδας για το μέλλον, όπως αναλύεται πληρέστερα στο άρθρο...
  • το ΔΔ αποδέχθηκε το επιχείρημα της Ελλάδας πως η απόφασή του δεν θα μπορούσε να τροποποιήσει την απόφαση του ΝΑΤΟ στη Σύνοδο του Βουκουρεστίου, ούτε να δημιουργήσει δικαιώματα της ΠΓΔΜ έναντι της Συμμαχίας. Επίσης το ΔΔ διαπίστωσε πως η ΠΓΔΜ δεν του ζητούσε να ανατρέψει την απόφαση του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι, ούτε να τροποποιήσει τους όρους εισδοχής της ΠΓΔΜ στη Συμμαχία (παρ. 50). Επομένως δεν αμφισβητείται η ισχύς της απόφασης του Βουκουρεστίου, κατά την οποία η ΠΓΔΜ θα προσκληθεί για ένταξη στο ΝΑΤΟ μόλις επιλυθεί η διαφορά του ονόματος με την Ελλάδα. Απαιτείται βεβαίως επαγρύπνηση για την πιθανότητα να προωθηθεί από κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ η διαφοροποίηση της απόφασης εκείνης, ειδικά στην επερχόμενη Σύνοδο Κορυφής του Σικάγου, στις 20 και 21 Μαΐου 2012.

Παρουσίαση ολόκληρης της απόφασης του ΔΔ και η πλέον διεισδυτική δημοσιευμένη ανάλυσή της, στο τεύχος Ιανουαρίου της «ΕΑ&Τ» που κυκλοφορεί.