Θωράκιση τύπου «γρίλιας»: μια διεθνώς διαδεδομένη παρανόηση...

9 Ιανουαρίου 2012

Η πρόωρη πυροδότηση ακόμη και της ελαφρύτερης πολεμικής κεφαλής κοίλης γόμωσης στην περιορισμένη απόσταση της θωράκισης γρίλιας των οχημάτων Mastiff 2 τύπου MRAP, δεν αρκεί για να τα προστατεύσει από διάτρηση. Οπότε η λειτουργία της θωράκισης γρίλιας δεν μπορεί παρά να είναι διαφορετική.

Αίσθηση φαίνεται να προκάλεσε το σχόλιο του www.hellenicdefence.gr στις 4 Ιανουαρίου για την αποτελεσματικότητα των θωρακίσεων τύπου «γρίλιας» –στην ανάρτηση για το άρθρο περί «τρελών» ιδεών του τεύχους Ιανουαρίου της «ΕΑ&Τ»– αλλά η διεθνώς διαδεδομένη σχετική παρανόηση αποδεικνύεται εξαιρετικά ανθεκτική. Αντί περαιτέρω επεξηγήσεων, ακολουθεί το πλήρες σχόλιο με τίτλο «Προβλήματα με την επιπρόσθετη θωράκιση γρίλιας του Stryker» (“Problems with Stryker’s slat add-on armour”) του Ρίτσαρντ Μ. Ογκόρκιεβιτς, Συμβούλου Έκδοσης του International Defence Review (IDR) για Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης και αυθεντίας επί σχετικών θεμάτων του εκδοτικού ομίλου Jane’s, από το τεύχος Αυγούστου 2005 του περιοδικού (σελ. 25):

«Μια πρόσφατη αναφορά του Στρατού των ΗΠΑ* εκπονημένη από το Κέντρο για Μαθήματα Στρατού έχει συμπεράνει πως η επιπρόσθετη θωράκιση γρίλιας που τοποθετείται στα τεθωρακισμένα οχήματα Stryker 8x8 που επιχειρούν στο Ιράκ έχει αποδειχθεί αποτελεσματική μόνο κατά των μισών περίπου πυραυλωθούμενων βομβίδων που βάλλονται εναντίον των Stryker από τους εξεγερμένους.

Αν και απογοητευτικό για τον Στρατό των ΗΠΑ, ο οποίος έχει επενδύσει τόσα πολλά στα Stryker, δεν είναι συνολικά αναπάντεχο που η θωράκιση γρίλιας δεν είναι πάντοτε αποτελεσματική δεδομένης της φύσης της, η οποία είναι ευρύτατα παρεξηγημένη.

Η πλέον κοινή παρανόηση για τη θωράκιση γρίλιας είναι πως αποτελεί κάποιο είδος θωράκισης χώρου [space armour] που πυροδοτεί τις βομβίδες RPG-7 μακριά από τα σκάφη των Stryker, μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό τη διάτρηση της θωράκισής τους. Η άποψη αυτή αγνοεί το γεγονός πως, για να μειωθεί η ικανότητα διάτρησης των βομβίδων RPG-7 στο επίπεδο στο οποίο δεν θα μπορούσαν να διαπεράσουν τα σκάφη των Stryker, θα έπρεπε να εκραγούν περισσότερο από 1m από τα οχήματα.

Αλλά ακόμη και σε απόσταση [πυροδότησης] 900mm, οι βομβίδες RPG-7 μπορούν ακόμη να διαπεράσουν 80mm με 90mm θωράκισης ελατού ομοιογενούς χάλυβα (και κατά μέσο όρο 320mm διάτρησης σε ιδανική απόσταση), ενώ η απόσταση που ενσωματώνεται στη θωράκιση γρίλιας είναι μόνο 10in (254mm). Η θωράκιση γρίλιας επομένως δεν μπορεί να πυροδοτήσει τις βομβίδες επαρκώς μακριά από τη θωράκιση σκάφους των Stryker ώστε να αποσοβήσει τη διάτρησή της, σε πείσμα της ενίσχυσής της με επιπρόσθετη κεραμική θωράκιση MEXAS της IBD – αν και θα μπορούσε [η θωράκιση γρίλιας] να μειώσει τον κώνο εσωτερικών θραυσμάτων.

Μολαταύτα, προβάλλεται ο ισχυρισμός πως η λειτουργία της θωράκισης γρίλιας είναι «να πυροδοτεί τα RPG προτού μπορέσουν να φθάσουν στη θωράκιση του οχήματος και να τη διαπεράσουν», για να παραθέσουμε μία μόνον αμυντική έκδοση. Στην πραγματικότητα ισχύει το αντίθετο: η θωράκιση γρίλιας προορίζεται να προλαμβάνει την πυροδότηση των βομβίδων.

Αυτό που η θωράκιση γρίλιας είναι σχεδιασμένη να κάνει βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό των βομβίδων RPG-7, το οποίο είναι πως το ρύγχος τους απαρτίζεται από δύο ομόκεντρους κώνους που σχηματίζουν τμήμα του ηλεκτρικού κυκλώματος μεταξύ του αισθητήρα πρόσκρουσης στο άκρο του ρύγχους και του πυροσωλήνα που βρίσκεται πίσω από το κοίλο γέμισμα. Εάν μια βομβίδα προσκρούσει σε έναν στόχο έτσι ώστε τα πλευρά του ρύγχους να τον χτυπήσουν πριν από το άκρο της, ο πυροσωλήνας βραχυκυκλώνεται καθώς οι ομόκεντροι κώνοι συντρίβονται και εφάπτονται μεταξύ τους, με αποτέλεσμα η κοίλη γόμωση να μην πυροδοτείται.

Για να το επιτύχουν αυτό οι ράβδοι της γρίλιας είναι τοποθετημένες σε απόσταση 2,5in [63,5mm] μεταξύ τους, που είναι λιγότερο από τη διάμετρο των βομβίδων RPG-7. Κατά συνέπεια, εάν μια βομβίδα πετάξει μέσα στο διάκενο μεταξύ των ράβδων της γρίλιας, η μία πλευρά είτε η άλλη του ρύγχους της θα χτυπήσει μια ράβδο και η κοίλη γόμωση δεν θα πυροδοτηθεί για τους λόγους που δόθηκαν ήδη.

Ωστόσο, αντί να πετάξουν κατευθείαν μέσα στα διάκενα μεταξύ των ράβδων της γρίλιας, μερικές βομβίδες είναι αναπόφευκτο να χτυπήσουν πρώτα τις ακμές των ράβδων, πυροδοτώντας τις κοίλες γομώσεις τους, με σοβαρές συνέπειες για τα οχήματα που η θωράκιση γρίλιας προορίζεται να προστατεύει. Επιπρόσθετα, οι περισσότερες βομβίδες είναι απίθανο να πετάξουν ακριβώς παράλληλα στις γρίλιες αλλά αντίθετα θα τις χτυπήσουν υπό μια γωνία στην οποία μπορούν να παρουσιάζουν μιαν επιφάνεια σημαντικά μεγαλύτερη εκείνης που θα καταδείκνυε το πάχος τους των 0,25in [6,35mm], το οποίο και πάλι είναι πιθανό να αυξήσει τις πιθανότητες να πυροδοτηθούν οι κοίλες γομώσεις των βομβίδων.

Ένα όμοιο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται από τους εξεγερμένους που φημολογείται πως σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν προσθέσει δίσκους στα άκρα των βομβίδων, αυξάνοντας την επιφάνεια πρόσκρουσής τους και κατά συνέπεια αυξάνοντας τις πιθανότητές τους να πυροδοτηθούν από τις γρίλιες. Ακόμη περισσότερο, μερικές από τις βομβίδες RPG-7 που δεν είναι ρωσικής προέλευσης αναφέρεται πως δεν χρησιμοποιούν ομόκεντρους κώνους ως τμήμα του συστήματος πυροσωλήνα τους οπότε η συντριβή των πλευρών του ρύγχους τους δεν τις εξουδετερώνει απαραίτητα.

Όλο αυτό καταδεικνύει πως υπάρχουν σοβαρά μειονεκτήματα στη θωράκιση γρίλιας που χρησιμοποιείται ως προστασία από βομβίδες RPG-7, το καθαρό αποτέλεσμα των οποίων έχει αναδειχθεί στο Ιράκ.»

Είναι προφανές πως τα προηγούμενα ισχύουν όχι αποκλειστικά για το Stryker αλλά γενικά, όπως επιβεβαιώνουν ορισμένες απλές παρατηρήσεις:

  • Όλες οι θωρακίσεις γρίλιας, οποιουδήποτε κατασκευαστή για οποιοδήποτε όχημα, είναι μορφολογικά όμοιες και φυσικά λειτουργούν πανομοιότυπα. Οι διαφοροποιήσεις στα διάκενα της γρίλιας είναι επουσιώδεις, αρκεί να παραμένουν μικρότερα της διαμέτρου των βομβίδων RPG-7.
  • Εάν η θωράκιση γρίλιας προοριζόταν να λειτουργεί κατά την προαναφερόμενη παρανόηση, τότε θα τοποθετούνταν σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση από το όχημα. Στην πραγματικότητα όμως οι θωρακίσεις γρίλιας τοποθετούνται σε τόσο περιορισμένη απόσταση ώστε η μείωση της διάτρησης είναι είτε αμελητέα, είτε ανεπαρκής για να προστατεύσει ελαφρά τεθωρακισμένα οχήματα –ή τμήματα αρμάτων με λεπτή θωράκιση– ακόμη και από περιορισμένου διαμετρήματος κοίλες γομώσεις.
  • Οι χρήστες τοποθετούν θωράκιση γρίλιας σε οχήματα, αποκλειστικά και μόνον όταν πρόκειται να επιχειρήσουν σε θέατρα όπου το RPG-7 αποτελεί καίρια απειλή, όπως το Ιράκ, το Αφγανιστάν και η Τσετσενία παλαιότερα. Οι θωρακίσεις γρίλιας δεν είναι γενικό χαρακτηριστικό οχημάτων.

Έτσι λοιπόν, η τοποθέτηση θωράκισης τύπου γρίλιας σε άρματα και οχήματα του Ελληνικού Στρατού κέρδισε δίκαια μια θέση στο άρθρο για τις «τρελές» ιδέες του τεύχους Ιανουαρίου της «ΕΑ&Τ», μαζί με το... «γκρέμισμα» τουρκικών φραγμάτων με SCALP-EG και λοιπά φαιδρά...

Και είναι μεν διεθνής η προαναφερόμενη παρανόηση, αλλά μόνο στην Ελλάδα προβλήθηκε ο απίστευτος ισχυρισμός πως οι θωρακίσεις γρίλιας προστατεύουν ακόμη και από πυρομαχικά... κινητικής ενέργειας! Η πλήρης άγνοια σε όλο της το μεγαλείο...

 

(*): Πρόκειται για την «Αναφορά Αρχικών Εντυπώσεων – Επιχειρήσεις στη Μοσούλη, Ιράκ» με ημερομηνία 21 Δεκεμβρίου 2004. Η αναφορά εκείνη στηριζόταν σε εμπιστευτικές συνεντεύξεις με χρήστες του οχήματος στο βόρειο Ιράκ, όπου 311 Stryker επιχειρούσαν από τον Οκτώβριο του 2003. Επισημαίνονταν επίσης οι καθόλου αμελητέες συνέπειες στην αξιοπιστία και συμπεριφορά του οχήματος, εξαιτίας της θωράκισης γρίλιας.