Εγκρίθηκε η παραγγελία των δύο πρώτων τουρκικών F-35A, με ελλιπείς επιχειρησιακές ικανότητες

9 Ιανουαρίου 2012

Η διαφάνεια της παρουσίασης του Ντάγκλας Έμπερσολ, Διευθυντή Μηχανικής του προγράμματος F-35, με την εξέλιξη ικανοτήτων των αεροσκαφών LRIP.

Στις 5 Ιανουαρίου 2012 η Εκτελεστική Επιτροπή Αμυντικής Βιομηχανίας (SSIK) της Τουρκίας ενέκρινε την παραγγελία των δύο πρώτων Διακλαδικών Μαχητικών Κρούσης (JSF) F-35A Lightning II για την Τουρκική Πολεμική Αεροπορία, τα οποία προβλέπεται να παραδοθούν το 2015. Για να συμβεί αυτό, τα αεροσκάφη θα πρέπει να περιληφθούν στην 6η ετήσια παρτίδα Αρχικής Παραγωγής Χαμηλού Ρυθμού (LRIP 6) για την οποία η σύμβαση αναμένεται να οριστικοποιηθεί το 2013. Εντός του 2012 θα οριστικοποιηθεί η σύμβαση LRIP 5, για την οποία το Διακλαδικό Γραφείο Προγράμματος (JPO) ανακοίνωσε στις 5 Δεκεμβρίου 2011 την επίτευξη προκαταρκτικής συμφωνίας με τον κύριο ανάδοχο, Lockheed Martin, επιτρέποντας την ανάθεση Μη οριστικοποιημένης Συμβατικής Πράξης (Undefinitized Contract Action: UCA). Οι οριστικοποιημένες συμβάσεις παραγωγής προηγούνται των παραδόσεων κατά δύο έτη. Η σύμβαση LRIP 7 θα οριστικοποιηθεί το 2014 και οι παραδόσεις θα πραγματοποιηθούν το 2016.

Το Παράρτημα Α του Μνημονίου Κατανόησης (MOU) για την Παραγωγή, Διατήρηση και Επακόλουθη Ανάπτυξη (Production, Sustainment, Follow-on Development: PSFD) του F-35, όπως αναθεωρήθηκε τον Απρίλιο του 2010, περιέχει την εκτίμηση πως η Τουρκία θα οριστικοποιούσε σύμβαση προμήθειας των 6 πρώτων αεροσκαφών το 2013. Φαίνεται πως η παραγγελία των υπόλοιπων τεσσάρων μετατίθεται για μεταγενέστερες συμβάσεις παραγωγής, ειδικά καθώς σε πρόσφατη αναθεώρηση του προγράμματος προστέθηκε και όγδοη LRIP. Μέχρι πρότινος προβλεπόταν πως μετά την LRIP 7 θα ακολουθούσε σύμβαση Πολυετούς Παραγωγής (MYP).

Σύμφωνα με παρουσίαση από τις 17 Αυγούστου 2011 του Ντάγκλας Έμπερσολ, Διευθυντή Μηχανικής του προγράμματος, τα F-35A των LRIP 6 και 7 θα διαθέτουν σύνολο λογισμικού Block 2B και 3Ι (Ι: Initial, Αρχικό) αντίστοιχα. Τα κύρια λειτουργικά και επιχειρησιακά τους χαρακτηριστικά θα είναι κοινά:

 • Αρχική ικανότητα διεξαγωγής πολέμου (Initial Warfighting). Περιλαμβάνει βασική ικανότητα Εγγύς Αεροπορικής Υποστήριξης/ Απαγόρευσης (Basic CAS/ Interdiction) και αρχική ικανότητα Αέρος-Αέρος (Initial A/A).
 • Οροφή 40.000ft (12.192m).
 • Ταχύτητα Αέρος 700 κόμβων.
 • Αριθμός Mach 1,6.
 • Γωνία Προσβολής (ΑΟΑ) 50°.
 • Όριο ελιγμών 7G.
 • Όπλα: δύο ΑΙΜ-120C5/7 και είτε δύο GBU-31 JDAM των 2.000lb, είτε δύο GBU-12 των 500lb εσωτερικά, με περιορισμένο φάκελο μεταφοράς και χρήσης.

Τα προηγούμενα περιλαμβάνουν την προτεινόμενη «επιτάχυνση» της εισαγωγής όπλων στο Block 2B. Τα F-35A της σύμβασης LRIP 8 θα διαθέτουν λογισμικό Block 3C/F (C: Combat, Μάχη. F: Full, Πλήρες) και τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Πλήρη ικανότητα διεξαγωγής πολέμου/ Εξαγωγής (Full Warfighting/ Export). Περιλαμβάνει Συγκερασμό δεδομένων Πολλαπλών αεροσκαφών (Multi-ship Fusion) και Συμμόρφωση με το Έγγραφο Επιχειρησιακών Απαιτήσεων (ORD Compliant).
 • Οροφή 50.000ft (15.240m).
 • Ταχύτητα Αέρος 700 κόμβων.
 • Αριθμό Mach 1,6.
 • AOA 50°.
 • Όριο ελιγμών 9G.
 • Πλήρη όπλα της φάσης Ανάπτυξης και Επίδειξης Συστήματος (SDD).

Ο Έμπερσολ σημείωσε πως το χρονοδιάγραμμα αποδέσμευσης των συνόλων λογισμικού Block 2B και 3C βρίσκεται «υπό ανάπτυξη».

Υπενθυμίζεται πως Τουρκία δεσμεύεται για την προμήθεια 100 F-35A συνολικά. Πέραν των 6 αρχικών αεροσκαφών, το Παράρτημα Α του PSFD MOU περιείχε την εκτίμηση πως η Τουρκία θα οριστικοποιήσει συμβάσεις παραγωγής για 6 F-35A το 2014, από 12 ανά έτος μεταξύ 2015 και 2019, από 8 ανά έτος μεταξύ 2020 και 2022, καθώς και των τεσσάρων τελευταίων το 2023. Ήδη όμως το χρονοδιάγραμμα αυτό φαίνεται παρωχημένο, μετά την απόφαση στις 5 Ιανουαρίου. Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ προβλέπει πλέον να κηρύξει Αρχική Επιχειρησιακή Ικανότητα (IOC) του F-35A το 2018, με διετή καθυστέρηση. Μια αισιόδοξη εκτίμηση είναι πως η πρώτη μονάδα με F-35A της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας, η 172 Μοίρα στην 7η Κύρια Βάση Αεριωθούμενων (AJÜ) της Μαλατιά, θα είναι ετοιμοπόλεμη περί το 2019.