Ημερίδα της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων με συμμετοχή της «ΕΑ&Τ»

16 Ιανουαρίου 2012

Ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Κοσμάς Χρηστίδης ΠΝ κηρύσσει την έναρξη της επιστημονικής ημερίδας στη ΣΝΔ, όπου συμμετείχε ο εκδότης-διευθυντής της «ΕΑ&Τ». (Γραφείο Τύπου ΓΕΝ)

Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοίνωσε πως στο πλαίσιο διεύρυνσης της γενικής επιμόρφωσης των Ναυτικών Δοκίμων, την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2012 πραγματοποιήθηκε επιστημονική ημερίδα με θέμα «Σύγχρονες Αμυντικές Τεχνολογίες» στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.

Την έναρξη της ημερίδας κήρυξε ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Κοσμάς Χρηστίδης ΠΝ, ο οποίος τόνισε:

«Η ισχύς μιας στρατιωτικής, ναυτικής και αεροπορικής δύναμης, αναλύεται στην ευρυφασματική επιχειρησιακή της ικανότητα αλλά και στην ευελιξία της να προσαρμόζεται στα ευμετάβλητα γεωπολιτικά και γεωοικονομικά δεδομένα, αξιοποιώντας τις διαθέσιμες σύγχρονες αμυντικές τεχνολογίες.

Σε αμφίδρομη λογική, ο σύγχρονος προσδιορισμός του διεθνοπολιτικού ρόλου της στρατιωτικής ισχύος, των εξοπλισμών και των τεχνολογιών που υλοποιούνται σ’ αυτούς, υπαγορεύουν πλέον τη δημιουργία του «ιδανικού πολεμικού εργαλείου», το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της σημερινής εποχής, σε μια διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού της πολεμικής προετοιμασίας.

Όσον αφορά στην Ελληνική εξοπλιστική αναγκαιότητα, αυτή προέρχεται αναμφισβήτητα από τη σύζευξη των γεωπολιτικών και γεωοικονομικών αναγκών της Ελλάδος και επηρεάζεται χωρίς αμφιβολία από την εκμετάλλευση της σύγχρονης πλην όμως εισαγόμενης και επομένως ακριβής τεχνολογίας στον τομέα των εξοπλισμών.

Επομένως η πρόσκτηση σύγχρονων αμυντικών τεχνολογιών, δεν πρέπει να λειτουργεί σαν αυτοσκοπός, αλλά σαν μέσο για την επίτευξη γεωπολιτικών και γεωοικονομικών στόχων. Για να μπορέσουν όμως οι σύγχρονοι εξοπλισμοί και οι σχετιζόμενες μ’ αυτούς τεχνολογίες να αξιοποιηθούν ως «εθνικό πολύ-εργαλείο», θα πρέπει να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται με απόλυτα ορθολογικό τρόπο και να πάψουν δια μέσου αυτών να επιδιώκονται απόλυτοι, οριακοί και «ονειρικοί» σκοποί.

Σ’ αυτό δε, θα πρέπει να συνεκτιμηθεί και το γεγονός ότι μετά την έλευση της οικονομικής κρίσης χρέους που βιώνουμε, αλλά και πιο πριν, το απαραίτητο της πρόσκτησης και διατήρησης ικανής στρατιωτικής, ναυτικής και αεροπορικής ισχύος, δέχεται εντονότατη κριτική.

Μέσα λοιπόν από την ανάλυση και αποκρυστάλλωση του ρόλου της σύγχρονης αμυντικής τεχνολογίας και στη μετουσίωση της σε εξοπλισμούς, εκτιμάται ότι προκύπτουν σημαντικά δεδομένα και συμπεράσματα που μπορούν να αξιοποιηθούν από την Ελληνική πραγματικότητα και μέρος αυτών είμαι σίγουρος ότι θα παρουσιαστούν στην παρούσα ημερίδα.

Η σύγχρονη αμυντική τεχνολογία γονιμοποιεί και διαμορφώνει παράγοντες για εμπλουτισμό των ικανοτήτων του «πολεμικού εργαλείου»;

Μ’ αυτό το ρητορικό ερώτημα, κηρύσσω την έναρξη της σημερινής ημερίδας.»

Στην ημερίδα συμμετείχε ο εκδότης-διευθυντής του περιοδικού «Ελληνική Άμυνα & Τεχνολογία» κ. Ευάγγελος Α. Παγώτσης, του οποίου η διάλεξη είχε θέμα: «Η εξέλιξη της στρατιωτικής τεχνολογίας: Από τον “Πόλεμο των Άστρων” στον “Πόλεμο κατά της Τρομοκρατίας”.»