Βελτίωση αποτελεσμάτων για τη χρήση 2011 αναμένει η ΕΑΒ

17 Ιανουαρίου 2012

Η θετική τροχιά στην οποία βρίσκεται η ΕΑΒ, αναμένεται να αποτυπωθεί στα αποτελέσματα της χρήσης 2011, κατά την ανακοίνωση της εταιρείας. («ΕΑ&Τ»/ Θ.Η. Γραμματικός)

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) ΑΕ ανακοίνωσε χθες 16 Ιανουαρίου πως βρίσκεται σε θετική τροχιά, η οποία αναμένεται να αποτυπωθεί στα αποτελέσματα της χρήσης 2011. Η εταιρεία προβλέπει περαιτέρω αύξηση πωλήσεων και ιδιαίτερα του εξωτερικού. Παρά τις συνθήκες πρωτοφανούς κρίσης, οι εξαγωγές της ΕΑΒ το 2010 ανήλθαν σε €80 εκατ. περίπου, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 37% έναντι του 2009. Η ΕΑΒ προβλέπει επίσης βελτίωση όλων των βασικών δεικτών:

  • Θεαματική αύξηση του θετικού λειτουργικού αποτελέσματος προ αποσβάσεων (EBITDA), το οποίο αναμένεται να είναι πολλαπλάσιο εκείνου της προηγούμενης χρήσης. Υπενθυμίζεται πως για πρώτη φορά επιτεύχθηκε πρωτογενές πλεόνασμα στη χρήση 2010, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
  • Μείωση των δακειακών υποχρεώσεων κατά €105 εκατ. (20%) και βελτίωση της Καθαρής Θέσης κατά €130 εκατ. (30%) μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Οι στόχοι της εταιρείας για το 2012 είναι η νέα σημαντική αύξηση πωλήσεων, περιλαμβάνοντας τις πωλήσεις εξωτερικού κατά 18-22%, καθώς και η περαιτέρω αύξηση της παραγωγικότητας, με βελτίωση 10% του δείκτη εσόδων ανά εργαζόμενο. Ο συνδυασμός αυτός αναμένεται να οδηγήσει την ΕΑΒ στην επίτευξη θετικού οικονομικού αποτελέσματος προ φόρων για τη χρήση 2012, σημαίνοντας το εταιρικό πέρασμα στην πλήρη οικονομική αυτάρκεια και κερδοφορία.

Για την επίτευξη των στόχων, η στρατηγική της ΕΑΒ κατά τα τελευταία έτη αναπτύσσεται στους εξής άξονες:

  • Ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού, για προσέλκυση νέων συνεργασιών και διεύρυνση των υπαρχόντων. Το έργο προς εκτέλεση ανέρχεται σε €830 εκατ, από τα οποία €464 εκατ. (56%) αφορούν την αγορά του εξωτερικού.
  • Απόλυτη προτεραιότητα στην υποστήριξη του έργου των ενόπλων δυνάμεων, με την παροχή έγκυρων και έγκαιρων υπηρεσιών υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών.
  • Ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής με τη συνέχιση προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας.
  • Αναβάθμιση παραγωγικών δυνατοτήτων με παράλληλη βελτίωση των διαδικασιών.
  • Συνέχιση εξορθολογισμού δαπανών. Το 2011 η εταιρεία δημιούργησε αυτόνομη Διεύθυνση Ελέγχου Εταιρικού Κόστους, επιτυγχάνοντας μείωση λειτουργικών δαπανών μεγαλύτερη του στόχου 15% για το έτος. Προβλέπεται περαιτέρω μείωση κατά τουλάχιστον 5% το 2012, παρά την αυξητική τάση του πληθωρισμού.

Τέλος, η ανακοίνωση επισημαίνει πως σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΒ από τις 24 Φεβρουαρίου 2012, η θυγατρική EMC θα συγχωνευθεί με την εταιρεία μετά την ολοκλήρωση-έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2011.