Προσομοίωση επιβίβασης Ναυτικών Βλημάτων Cruise (SCALP Naval) στη φρεγάτα AQUITAINE τύπου FREMM

23 Ιανουαρίου 2012

Φόρτωση προπλάσματος του Ναυτικού Βλήματος Αεροδυναμικής πτήσης (Missile de Croisière Naval: MdCN) όπως αποκαλείται επίσημα στο Γαλλικό Ναυτικό το SCALP Naval. (DCNS)

Ο γαλλικός ναυπηγικός όμιλος DCNS ανακοίνωσε στις 17 Ιανουαρίου πως διεξήγαγε με επιτυχία δοκιμές του συστήματος μάχης της πρώτης Φρεγάτας Πολλαπλών Αποστολών (FREMM) AQUITAINE (D650). Στις δοκιμές αυτές περιλήφθηκε η φόρτωση προπλασμάτων του Ναυτικού Βλήματος Αεροδυναμικής πτήσης (Missile de Croisière Naval: MdCN) όπως αποκαλείται επίσημα στο Γαλλικό Ναυτικό το SCALP Naval. Η φόρτωση των βλημάτων πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την MBDA, προμηθευτή των MdCN και του συστήματος κατακόρυφης εκτόξευσης SYLVER A70. Οι δοκιμές επαλήθευσαν τη δυνατότητα ασφαλούς φόρτωσης βλημάτων επιφανείας-αέρος ASTER και των MdCN στις FREMM.

«Η επιτυχία αυτών των εργασιών αντικατοπτρίζει την αίσια εξέλιξη όλων των δοκιμών της FREMM AQUITAINE που έχουν διεξαχθεί έως τώρα» τόνισε ο Βανσέν Μαρτινό-Λαγκάρντ, Διευθυντής των προγραμμάτων FREMM στη DCNS. «Χάρη στην αφοσίωση των συνεργατών της DCNS, οι FREMM αποτελούν σκάφη αναφοράς, με τα πιο αποτελεσματικά κι υπερσύγχρονα συστήματα που υπάρχουν».

Η δυνατότητα φόρτωσης και εκτόξευσης βλημάτων MdCN καθιστούν τις φρεγάτες FREMM τα πρώτα σκάφη επιφανείας στην Ευρώπη που έχουν τη δυνατότητα να εξουδετερώσουν επίγειους στόχους, σε απόσταση πολλών εκατοντάδων χιλιομέτρων. Πάντα κατά την ανακοίνωση, αυτή η μοναδική επίδοση οφείλεται στο νέο ολοκληρωμένο, πολλαπλών ρόλων, σύστημα μάχης της FREMM. Αυτό προσφέρει απαράμιλλες δυνατότητες παρέμβασης σε πολλαπλές καταστάσεις, κυρίως στον Ανθυποβρυχιακό Πόλεμο.

Υπενθυμίζεται πως 5 φρεγάτες FREMM βρίσκονται σήμερα σε διαφορετικά στάδια κατασκευής, στις εγκαταστάσεις της DCNS στο Λοριάν και συγκεκριμένα οι AQUITAINE, MOHAMMED VI (για το Βασιλικό Ναυτικό του Μαρόκου), NORMANDIE, PROVENCE και LANGUEDOC, της οποίας η ναυπήγηση άρχισε προ μερικών εβδομάδων.

Για την DCNS, το πρόγραμμα των FREMM αποτελείται, προς το παρόν, από 12 πλοία, από τα οποία τα 11 προορίζονται για το Γαλλικό Ναυτικό και ένα για το Βασιλικό Ναυτικό του Μαρόκο. Οι φρεγάτες FREMM είναι εξοπλισμένες με ραντάρ πολλαπλού ρόλου HERAKLES, βλήματα Aster και Exocet MM40, καθώς και με ανθυποβρυχιακές τορπίλες MU 90.