«ΕΑ&Τ» Φεβρουαρίου: Ραντάρ HF Πέραν του Ορίζοντα στο Αιγαίο

2 Φεβρουαρίου 2012

Τα τετράεδρα δίπολα της διάταξης εκπομπής και λήψης του HFSWR της BAE Systems, αποτελούν καινοτομία της εταιρείας. (BAE Systems)

Στο τεύχος Φεβρουαρίου του περιοδικού «Ελληνική Άμυνα & Τεχνολογία» που κυκλοφορεί τη Δευτέρα 6 του μηνός, αναλύεται η λειτουργία των Ραντάρ Υψηλής Συχνότητας Κύματος Επιφανείας (HFSWR) με αφορμή την εξέλιξη ενός σχετικού ερευνητικού προγράμματος στην Τουρκία. Τα ραντάρ αυτά επιτυγχάνουν κάλυψη πέραν –ή χαμηλότερα– του γεωμετρικού ορίζοντα (Over The Horizon: OTH) σε θάλασσα. Οι Τούρκοι επιστήμονες αναφέρονται ήδη σε εφαρμογές θαλάσσιας επιτήρησης, αστυνόμευσης, Έρευνας Και Διάσωσης (SAR) των HFSWR, ενώ η δυνητική χρήση τους για στρατιωτικές επιχειρήσεις είναι προφανής. Στο άρθρο αναλύονται:

  • Ο τρόπος λειτουργίας των ραντάρ αυτών.
  • Το τουρκικό πρόγραμμα.
  • Η εμπορική επιτυχία των συστημάτων πρώτης και δεύτερης γενιάς της Raytheon.
  • Το ελληνικό ενδιαφέρον από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, το οποίο οδήγησε σε συγκεκριμένη απαίτηση και σε υπογραφή σχετικού μνημονίου συνεργασίας της ΕΑΒ με την BAE Systems.
  • Οι εκτιμήσεις της BAE Systems για τις επιδόσεις τριών διαφορετικών διαμορφώσεων του δικού της συστήματος στο Αιγαίο και νότια της Κρήτης.
  • Χάρτες με λεπτομερή αποτύπωση των εκτιμήσεων αυτών για έρευνα επιφανείας και περιορισμένου ύψους χαμηλότερα από τον ορίζοντα, αλλά και των αντίστοιχων επιδόσεων του τουρκικού συστήματος.
  • Η δυνητική εφαρμογή των ραντάρ HFSWR στην έγκαιρη προειδοποίηση κατά αεροσκαφών Stealth, όπως το F-35A.

Αποκλειστικά στο τεύχος Φεβρουαρίου της «ΕΑ&Τ», που κυκλοφορεί τη Δευτέρα 6 του μηνός.