Ποινική ρήτρα €788.059,51 επιβλήθηκε στην ΕΑΒ από την ΠΑ για καθυστερήσεις

21 Φεβρουαρίου 2012

Οι συνολικές καθυστερήσεις απόδοσης αεροσκαφών και ελικοπτέρων στο πρώτο εξάμηνο του 2010 έφθασαν τις 2.252 ημέρες. (ΕΑΒ)

Ποινικές ρήτρες και τόκοι υπερημερίας ύψους €788.059,51 επιβλήθηκαν στην ΕΑΒ από τη Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης της ΠΑ στις 13 Φεβρουαρίου 2012, για εκπρόθεσμη απόδοση 18 αεροσκαφών κατά 1.231 ημέρες συνολικά, στο Α’ εξάμηνο του έτους 2010. Όπως αναφέρει η σχετική απόφαση, οι αρμόδιες υπηρεσίες υπολόγισαν αρχικά σε 2.252 τις ποινολογήσιμες ημέρες καθυστέρησης στην απόδοση αεροσκαφών και ελικοπτέρων μετά από εργοστασιακή συντήρηση, στο πλαίσιο της Βασικής Συμφωνίας (ΒΑΣ) μεταξύ ελληνικού Δημοσίου και ΕΑΒ ΑΕ «Περί Εκτελέσεως Εργασιών προς Κάλυψη των Αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Δημοσίων Υπηρεσιών στον Τομέα της Συντήρησης, Επισκευής και Κατασκευής Αεροσκαφών & Γενικώς Αεροδιαστημικού Υλικού». Η ΕΑΒ δεν αποδέχθηκε τις ποινολογήσιμες ημέρες και κατά το άρθρο 26 της ΒΑΣ προσκόμισε συμπληρωματικά στοιχεία για τις αποκλίσεις στην απόδοση 18 αεροσκαφών, καθώς και για τα αίτια των καθυστερήσεων, τα οποία αποδέχθηκε η αρμόδια υπηρεσία. Τελικά συμφωνήθηκε μεταξύ των δύο πλευρών πως οι καθυστερήσεις για τις οποίες πρέπει να επιβληθούν ποινικές ρήτρες στην ΕΑΒ είναι 1.231 ημέρες.

Η άποψη της εταιρείας ζητήθηκε από την «ΕΑ&Τ» στις 15 Φεβρουαρίου, αλλά δεν υπήρξε απάντηση.

Κατά τις διαθέσιμες πληροφορίες, η ΕΑΒ πάσχει από έλλειψη έμπειρου τεχνικού προσωπικού εξαιτίας των περιορισμών προσλήψεων του Δημοσίου και των κρατικών φορέων και εταιρειών, σε συνδυασμό με τις συνταξιοδοτήσεις. Αντί να καταβάλλονται ποινικές ρήτρες, μια λύση θα ήταν τα σχετικά ποσά να χρησιμοποιηθούν για αποζημιώσεις απολύσεων διευθυντικού και διοικητικού προσωπικού, ώστε να καταστεί εφικτή η πρόσληψη τεχνικών και η συνεπής εκτέλεση των συμβάσεων.