Σε εξέλιξη διαγωνισμός της ΠΑ για 375 Προσωπικούς Ραδιοφάρους Εντοπισμού (PLB)

24 Φεβρουαρίου 2012

Η ΠΑ εξακολουθεί να αναμένει την παράδοση 650 PLB τύπου PRC-112G Hook 2, από παραγγελία του 2004. (US Navy)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας αποδέχθηκε στις 20 Φεβρουαρίου την προσφορά της εταιρείας G4S Telematix SA στον ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό προμήθειας 375 Προσωπικών Ραδιοφάρων Εντοπισμού (Personal Locator Beacon: PBL) «…λόγω πληρότητας και ορθότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς που κατέθεσε…» Αντίθετα απέρριψε τις προσφορές των υπόλοιπων εταιρειών για λόγους ελλείψεων δικαιολογητικών και λοιπών παρατυπιών, οι οποίοι αναφέρονται αναλυτικά.

Όπως υπενθυμίζει η απόφαση, το Άρθρο 21 εδάφιο η. του Προεδρικού Διατάγματος 118/07 προβλέπει πως «…σε περιπτώσεις διαγωνισμών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στους οποίους υποβάλλεται μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά…». Έτσι, για να κατακυρωθεί ο διαγωνισμός στην G4S Telematix SA πρέπει να υπάρξει πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, στην οποία θα λαμβάνονται υπόψη συγκριτικά στοιχεία τιμών και θα επισυνάπτονται σχετικά παραστατικά.

Υπενθυμίζεται πως στις 28 Ιανουαρίου 2004 η General Dynamics C4 Systems των ΗΠΑ ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης με την ελληνική ΤΕΟΤΕΚ ΑΕ, για την προμήθεια 650 μονάδων επικοινωνίας Έρευνας Και Διάσωσης Μάχης (CSAR) PRC-112G Hook 2 –με δικαίωμα προαίρεσης για 330 ακόμη– με τελικό αποδέκτη την Πολεμική Αεροπορία. Η σύμβαση περιλάμβανε επίσης 10 Αερομεταφερόμενα Συστήματα Ανάκρισης και Καθοδήγησης (AIGS) για τα ελικόπτερα AS332C1 της ΠΑ. Ωστόσο στις δοκιμές αποδοχής του Μαρτίου 2005 διαπιστώθηκε εμβέλεια εντοπισμού βραχύτερη του 50% της συμβατικής πρόβλεψης και ελαφρά συντομότερη διάρκεια εκφόρτισης του συσσωρευτή, ενώ διάσταση απόψεων προέκυψε σχετικά με την αντικατάσταση του συστήματος Εύρεσης Διεύθυνσης (DF) των ελικοπτέρων από το AIGS. Οι απόπειρες εξεύρεσης συναινετικής λύσης με την ανάδοχο εταιρεία κατέληξαν σε αδιέξοδο, με αποτέλεσμα την προσφυγή σε διαιτησία κατά τις προβλέψεις της σύμβασης προμήθειας, ύψους €13 εκατ. Με βάση την απόφαση της διαιτησίας στις αρχές του 2008, η ΠΑ αναμένει την υπέρβαση των προβλημάτων και την παραλαβή του εξοπλισμού.

Τα PLB του νέου διαγωνισμού προορίζονται κυρίως για προσωπικό εδάφους όπως εκείνο της 31 Μοίρας Ειδικών Επιχειρήσεων, ενώ δεν αποκλείεται να δοθούν προσωρινά και σε χειριστές.