ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Απάντηση της ΕΑΒ για την επιβολή ποινικών ρητρών από την Πολεμική Αεροπορία

28 Φεβρουαρίου 2012

Αποτέλεσμα της έλλειψης εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού ήταν η εκπρόθεσμη απόδοση αεροσκαφών στην ΠΑ από την ΕΑΒ, με συνέπεια την επιβολή ποινικών ρητρών. (ΕΑΒ)

Η «ΕΑ&Τ» έλαβε την απάντηση της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας για την επιβολή ποινικών ρητρών και τόκων υπερημερίας ύψους €788.059,51 από τη Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης της ΠΑ στις 13 Φεβρουαρίου 2012, για εκπρόθεσμη απόδοση 18 αεροσκαφών κατά 1.231 ημέρες συνολικά, στο Α’ εξάμηνο του έτους 2010. Η σχετική είδηση αναρτήθηκε στο www.hellenicdefence.gr στις 21 Φεβρουαρίου. Η απάντηση της ΕΑΒ επιβεβαιώνει την εκτίμηση της αρχικής ανάρτησης για το αίτιο των καθυστερήσεων. Συγκεκριμένα η ΕΑΒ απάντησε ως εξής:

«Είναι γνωστό ότι η ανθρωποδύναμη της ΕΑΒ έχει υποστεί δραματική συρρίκνωση τα τελευταία χρόνια. Το πρώτο εξάμηνο του 2010 και για τα συγκεκριμένα προγράμματα που αφορά το πρόστιμο, το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό μειώθηκε από 122 άτομα σε 86 (ποσοστό σχεδόν 30%).

Η εταιρεία πήρε άμεσα μέτρα τα οποία συνέβαλαν αποτελεσματικά στη διαχείριση της απώλειας σε ανθρωποδύναμη στα συγκεκριμένα προγράμματα. Συγκεκριμένα προχώρησε σε:

  • μετακίνηση τεχνικού προσωπικού από άλλες δραστηριότητες στα συγκεκριμένα Προγράμματα και
  • ανάθεση έργου χαμηλής τεχνολογίας σε υπεργολάβους.

Το αίτημα αναγκαιότητας προσλήψεων είναι καθοριστικής σημασίας για την εταιρεία η οποία συνεχίζει να το υποβάλλει προς όλους του αρμόδιους φορείς. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ΕΑΒ βρίσκεται στην τελική φάση ελέγχου από το ΑΣΕΠ υποβεβλημένων πινάκων για την πραγματοποίηση 80 προσλήψεων εγκεκριμένων από το 2009. Η εταιρεία συνεχίζει να αιτείται την άμεση απεμπλοκή έστω των συγκεκριμένων αυτών προσλήψεων, χωρίς ωστόσο θετική έκβαση μέχρι στιγμής.»