Εξαγωγές €1,6 δισ. της ΕΑΒ από ιδρύσεως, διοχέτευση του 85% στην εγχώρια αγορά

1 Μαρτίου 2012

Τη συμβολή της ΕΑΒ στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας ανέδειξε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Τάσος Φιλιππάκος, στην ομιλία του στο 11ο Συνέδριο EXPOSEC. (EAB)

Τη συμβολή της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας ανέδειξε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Τάσος Φιλιππάκος, σε ομιλία του με θέμα «Η Επιχειρηματικότητα στην Υπηρεσία της Ανάπτυξης – Το παράδειγμα της ΕΑΒ», στο 11ο Συνέδριο Ασφάλειας & Άμυνας EXPOSEC. Ο κ. Φιλιππάκος τόνισε πως από τις εξαγωγές της εταιρείας κατά την πορεία της έχουν εισαχθεί στη χώρα περίπου €1,6 δισ, εκ των οποίων ποσοστό 85% διοχετεύθηκε στην εγχώρια αγορά. Παράλληλα, συνάλλαγμα της τάξεως των €800 εκατ. έχει εξοικονομηθεί από αμυντικά συστήματα που σχεδίασε και κατασκεύασε η εταιρεία για τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας.

Όπως ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΒ, η θετική επίδραση της εταιρείας στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας καταδεικνύεται από σαφή και μετρήσιμα αποτελέσματα:

  • Εξασφάλιση φόρτου εργασιών με την επίτευξη υπογραφής εταιρικών συμβάσεων ύψους €830 εκατ.
  • Ανάδειξη της εταιρείας σε εξαγωγικό φορέα, καθώς το 56% του συνολικού φόρτου της εταιρείας (31.12.2011) αφορά σε συμβάσεις από την αγορά του εξωτερικού. Εξετάζοντας δε την περίοδο 2004–2011, από συνολικές συμφωνίες πωλήσεων ύψους €1,6 δισ, πάνω από €700 εκατ. αφορούσαν την αξία των συμβάσεων πωλήσεων εξωτερικού. Σημειώνεται ότι το ποσοστό των εξαγωγικών συμβάσεων αυξάνεται ραγδαία.
  • Αύξηση των πωλήσεων προς το εξωτερικό της τάξης του 31% το 2010 σε σχέση με το 2009, ενώ αναμένεται περαιτέρω αύξηση κατά 14% στο κλείσιμο της χρήσης 2011, παρά τη δραματική συρρίκνωση της ανθρωποδύναμης. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σε καιρούς ανεργίας, η ΕΑΒ διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας των 1.600 εργαζομένων της ενώ η προγραμματιζόμενη –βάσει των υπογεγραμμένων συμβάσεων– αύξηση της παραγωγής απαιτεί αντίστοιχη αύξηση της ανθρωποδύναμης κατά 600 άτομα τουλάχιστον.
  • Σύναψη συμφωνιών διεθνούς χαρακτήρα που, πέρα από την εξασφάλιση φόρτου, συμβάλλουν στη συνεχιζόμενη ανοδική πορεία μέσα από την απόκτηση σημαντικής τεχνογνωσίας που μπορεί να αξιοποιηθεί σε μελλοντικά προγράμματα, σε μία χρονική περίοδο μάλιστα που η εγχώρια αγορά κλυδωνίζεται αντιμέτωπη με το δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον.
  • Αξιοσημείωτη βελτίωση οικονομικών μεγεθών καθώς –ενδεικτικά αναφέρεται– για το 2011 αναμένεται θεαματική αύξηση του πρωτογενούς πλεονάσματος (EBITDA) που θα είναι πολλαπλάσιο αυτού της προηγούμενης χρήσης και μείωση λειτουργικών δαπανών της τάξεως του 25%.
  • Διεθνείς διακρίσεις για τα Προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης, με πρόσφατο παράδειγμα την ισότιμη συμμετοχή της ΕΑΒ στην ανάπτυξη του nEUROn.

Με γνώμονα το συμφέρον και τις επιταγές της Εθνικής Οικονομίας και προτεραιότητα την εταιρική της ενδυνάμωση η ΕΑΒ συνεχίζει να εφαρμόζει με επιτυχία το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης της περιόδου 2011-2017 που θα επιτρέψει το εταιρικό πέρασμα στην πλήρη οικονομική αυτάρκεια και κερδοφορία με περαιτέρω οφέλη για την ελληνική οικονομία.