Μελέτη του EDA για το μέλλον της ευρωπαϊκής αεροναυπηγικής βιομηχανίας, με συμμετοχή της ΕΑΒ

21 Μαρτίου 2012

Η μελέτη καταδεικνύει την ανάγκη για τη λήψη μέτρων που θα προασπίσουν το μέλλον της Ευρωπαϊκής Βιομηχανικής και Τεχνολογικής Βάσης στον τομέα της Αεροναυπηγικής. (ΕΑΒ ΑΕ)

Με τη συμμετοχή της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ Α.Ε.) –σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αεροναυπηγικές βιομηχανίες της Ευρώπης στις οποίες ανατέθηκε η σχετική σύμβαση– ολοκληρώθηκε η μελέτη FAS4Europe (Future Air Systems) που εκπονήθηκε για τον Ευρωπαϊκό Αμυντικό Οργανισμό (ΕΑO, European Defense Agency: EDA) με στόχο τη διασφάλιση της δυνατότητας για την παροχή ανεξάρτητης και οικονομικά αποδοτικής ευρωπαϊκής λύσης σε στρατηγικής σημασίας αμυντικά συστήματα αέρος.

Η μελέτη καταδεικνύει την ανάγκη για τη λήψη μέτρων που θα προασπίσουν το μέλλον της Ευρωπαϊκής Βιομηχανικής και Τεχνολογικής Βάσης στον τομέα της Αεροναυπηγικής (Aeronautics EDTIB – European Defence Technological Industrial Base) και υποδεικνύει οδικό χάρτη ενεργειών προς υλοποίηση για την ανάπτυξη μίας πιο στιβαρής, βιώσιμης και ανταγωνιστικής σε παγκόσμιο επίπεδο ευρωπαϊκής αμυντικής αεροναυπηγικής βιομηχανίας. Η ενίσχυση αλλά και ανάπτυξη της υποδομής αυτής αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση της ευρωπαϊκής επιχειρησιακής κυριαρχίας και των αμυντικών δυνατοτήτων της.

Κατά την ανακοίνωση της ΕΑΒ, η εταιρεία συμμετείχε στο έργο τόσο σε επίπεδο χαρτογράφησης της παρούσας κατάστασης στον κλάδο όσο και σε επίπεδο υποβολής συγκεκριμένων προτάσεων, αναλαμβάνοντας έτσι πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση των εξελίξεων στον κλάδο δραστηριοποίησής της σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επιδιώκοντας τη συνεχή ανάπτυξη της τεχνογνωσίας της για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.

Τα αποτελέσματα της μελέτης ανακοινώθηκαν τον Ιανουάριο του 2012 σε ειδική εκδήλωση όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι των κρατών-μελών του ΕΑΟ, στελέχη του  Οργανισμού και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τον αρμόδιο χειριστή της ΓΔΑΕΕ, στελέχη της Μόνιμης Αντιπροσωπείας του ΥΠΕΘΑ στις Βρυξέλλες και αντιπροσωπεία της ΕΑΒ. Σημειώνεται ότι η υποστήριξη του ΥΠΕΘΑ-ΓΔΑΕΕ ήταν σημαντική καθώς παρακολούθησε και συνέβαλε στην εξέλιξη της μελέτης.

Με βάση τα συμπεράσματα της μελέτης, τα κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού Αμυντικού Οργανισμού καλούνται να λάβουν αποφάσεις για περαιτέρω δράση. Η ΕΑΒ προσβλέπει και επιδιώκει στρατηγικά τη συμμετοχή της στα ευρωπαϊκά προγράμματα που θα αποφασισθούν και είναι καθόλα έτοιμη να ανταπεξέλθει στα εθνικά ζητούμενα όσον αφορά την ελληνική συμμετοχή, διαθέτοντας υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένα στελέχη και πολυετή εμπειρία που της επιτρέπει να διαμορφώνει τις εξελίξεις στο χώρο της αεροναυπηγικής. Διευκρινίζεται  στο σημείο αυτό ότι προϋπόθεση για τη συμμετοχή της ΕΑΒ σε προγράμματα του Ευρωπαϊκού Αμυντικού Οργανισμού είναι η συμμετοχή της χώρας μας.