«ΕΑ&Τ» Απριλίου: Αντιμετωπίζοντας τα τουρκικά F-35A, Μέρος Β’ – Παθητικά συστήματα & συνολική αποτίμηση

5 Απριλίου 2012

Μια εντελώς ενδεικτική αντίληψη σχεδιασμού της κάλυψης του επιχειρησιακού περιβάλλοντος με συγκεκριμένα συστήματα ραντάρ VHF, διστατικά πρόσθιας σκέδασης και HFSWR, για τα οποία είναι διαθέσιμα δεδομένα επιδόσεων από τους κατασκευαστές. («ΕΑ&Τ»)

Στο τεύχος Απριλίου του περιοδικού «Ελληνική Άμυνα & Τεχνολογία» που κυκλοφορεί σήμερα, παρουσιάζεται το δεύτερο μέρος μιας λεπτομερούς ανάλυσης για την αντιμετώπιση των μελλοντικών αεροσκαφών Stealth τύπου F-35A της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας. Εξετάζεται συγκεκριμένα η δυνητική χρήση παθητικών συστημάτων, είτε Ραδιοσυχνοτήτων (RF) είτε Υπερύθρων (IR) για εντοπισμό και ιχνηλάτηση. Εξετάζεται επίσης το πρόβλημα ελέγχου βολής όπλων εναντίον του F-35A, ενώ διατυπώνεται μια συνολική αποτίμηση της κατάστασης και προτείνεται μια προκαταρκτική αντίληψη σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των τουρκικών αεροσκαφών από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις.

Η αντιμετώπιση αεροσκαφών Stealth και ειδικότερα των F-35A της ΤΗΚ δεν θα είναι υπόθεση μίας και μοναδικής «θαυματουργής» τεχνολογίας, αλλά ενός συνδυασμού μέσων, τεχνικών και τακτικών, με διαφορετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ο σχεδιασμός θα πρέπει να στηρίζεται στην προσέγγιση του προβλήματος κατά φάσεις, αρχίζοντας από την έγκαιρη προειδοποίηση, χωρίς την οποία τα μέσα εμπλοκής δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποδοτικά. Πλησιέστερα στις επιδόσεις ακρίβειας και εμβέλειας των ραντάρ μικροκυμάτων κατά συμβατικών αεροσκαφών, φαίνεται να βρίσκονται κατά αεροσκαφών Stealth τα ραντάρ VHF, τα οποία όμως αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα στον εντοπισμό χαμηλά ιπτάμενων στόχων. Το πρόβλημα αυτό θα μπορούσε να επιλυθεί από διστατικά ραντάρ πρόσθιας σκέδασης, κάλυψης τύπου «φράκτη», για τις πλέον ζωτικές ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές της ανατολικής Ελλάδας. Τέλος, για την κάλυψη ανοικτών θαλάσσιων εκτάσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν Ραντάρ Υψηλής Συχνότητας Κύματος Επιφανείας (HFSWR) με ικανότητα Πέραν Του Ορίζοντα (ΟΤΗ), των οποίων όμως η κάλυψη δεν εκτείνεται πίσω από μεγάλα νησιά και επάνω από έδαφος. Ο συνδυασμός των τριών συστημάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον Επίγειο Έλεγχο Αναχαίτισης (GCI), κατευθύνοντας μαχητικά της ΠΑ σε εμπλοκή με τα F-35A της ΤΗΚ.

Πρόσθετη απαίτηση είναι η γενική ολοκλήρωση του συνόλου των μέσων έγκαιρης προειδοποίησης και CGI, καθώς και ο πλήρης συγκερασμός δεδομένων (data fusion) τους για την εξαγωγή ακόμη και των πλέον φευγαλέων επαφών και ιχνών. Η απαίτηση αυτή για συνδυασμό ρωσικών και δυτικών συστημάτων συνεπάγεται σοβαρές και ενδεχομένως αδιερεύνητες προκλήσεις.