Στο χείλος της καταστροφής το πρόγραμμα υποβρυχίων του ΠΝ

9 Απριλίου 2012

Σε περίπτωση κατάρρευσης των ΕΝΑΕ, οποιαδήποτε πρόβλεψη για την υλοποίηση του προγράμματος υποβρυχίων του ΠΝ είναι παρακινδυνευμένη. («ΕΑ&Τ»/ Σ. Σεργιάννης)

Προειδοποίηση για την αδυναμία υλοποίησης του προγράμματος υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού απηύθυνε η διοίκηση των Ελληνικών Ναυπηγείων ΑΕ (ΕΝΑΕ) του Σκαραμαγκά, εκδίδοντας στις 6 Απριλίου ανακοίνωση Τύπου με τίτλο «Η εκ περιτροπής απασχόληση στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά (ENAE)». Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε» (ΕΝΑΕ) ανακοινώνει με λύπη την  απόφασή του για εκ περιτροπής εργασία στα Ναυπηγεία, μετά από διαβουλεύσεις πολλών μηνών.

H εταιρεία εξοφλούσε για διάστημα μεγαλύτερο του έτους το σύνολο των αποδοχών των εργαζόμενων της, χωρίς να λαμβάνει πληρωμές από τον κύριο πελάτη της (Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό), παρότι:

  • Το Ελληνικό Δημόσιο δεν εκπλήρωνε τις υποχρεώσεις, που είχε αναλάβει με σύμβαση που ψήφισε η Βουλή και έχει ισχύ νόμου (Ν. 3885/2010).
  • Παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση να αναλαμβάνει το Ναυπηγείο εργασίες από ξένες χώρες και επιπλέον,  με την ερμηνεία που δίνει το Υπουργείο Άμυνας, απαγορεύεται ακόμη και η συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς που προκηρύσσονται από το  Πολεμικό Ναυτικό.
  • Το υπάρχον πρόγραμμα κατασκευής υποβρυχίων διακόπηκε, διότι το Ελληνικό Δημόσιο  δεν καταβάλλει τις προβλεπόμενες από τη σύμβαση πληρωμές.

Η Διοίκηση της εταιρείας, επιδεικνύοντας ευαισθησία στις ανάγκες τόσο των εργαζομένων, όσο και της ευρύτερης περιοχής του Ναυπηγείου, θα συνεχίσει με καλή πίστη τις προσπάθειες διαλόγου με τους αρμόδιους φορείς.

Υπογραμμίζεται από τη Διοίκηση της εταιρείας, ότι δεν υπάρχει δυνατότητα βιώσιμης λειτουργίας επιχείρησης, στην  οποία απαγορεύεται κάθε εξαγωγική αλλά και εγχώρια δραστηριότητα, ο δε κύριος πελάτης της δεν είναι συνεπής στην καταβολή των οφειλών, που αφορούν τις μοναδικές υπάρχουσες συμβάσεις.»