Ματαιώθηκε η παραλαβή των τεσσάρων τελευταίων C-27J

27 Απριλίου 2012

Θυσιάζονται τελικά 4 C-27J με ικανότητα εναέριου ανεφοδιασμού καυσίμου, για την εξασφάλιση της Εν Συνεχεία Υποστήριξης (FOS) των 8 διαθέσιμων.

Σε χθεσινή συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ) επικυρώθηκε η ματαίωση της παραλαβής των τεσσάρων τελευταίων από τα 12 αεροσκάφη μέσης μεταφορικής ικανότητας C-27J Spartan, για την Πολεμική Αεροπορία. Τα 4 αεροσκάφη διαθέτουν σύστημα ανεφοδιασμού καυσίμου σε πτήση, για το οποίο ο κατασκευαστής δεν μπόρεσε να παράσχει εγκαίρως Πιστοποιητικό Στρατιωτικού Τύπου (MTC) με αποτέλεσμα να εκκρεμεί η παράδοση.

Σύμφωνα με απάντηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις 8 Μαρτίου 2011 σε ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου, η σχετική σύμβαση 004Γ/03 ύψους $272.720.603 υπεγράφη στις 29 Ιανουαρίου και ενεργοποιήθηκε στις 8 Αυγούστου 2003. Με την 1η τροποποίηση στις 22 Δεκεμβρίου 2003 αυξήθηκε το κόστος κατά $430.188 για την προμήθεια και εγκατάσταση συλλογών προστασίας στα 12 αεροσκάφη, ενώ η 2η διαφοροποίησε τις συνθέσεις υλικών αρχικής υποστήριξης, επίγειου εξοπλισμού και το χρονοδιάγραμμα πληρωμών, με αποτέλεσμα μείωση $664.912. Μέχρι τον Μάρτιο του 2011 είχαν παραληφθεί με σημαντικές καθυστερήσεις τα 8 πρώτα αεροσκάφη και το μεγαλύτερο τμήμα του εξοπλισμού, των υλικών και υπηρεσιών υποστήριξης, ενώ είχαν καταβληθεί συνολικά $198.290.384. Το ποσό αυτό προέκυπτε συνυπολογίζοντας την προκαταβολή 40% του συμβατικού τιμήματος, την παρακράτηση $10.210.489 λόγω αποκλίσεων και ελαττωμάτων, καθώς και την επιβολή κυρώσεων ύψους $11.796.568 λόγω καθυστερημένων παραδόσεων.

Οι υπολειπόμενες πληρωμές ανέρχονταν σε $74.195.495, χωρίς να υπολογίζονται οι ρήτρες αναπροσαρμογής και οι κυρώσεις καθυστερημένων παραδόσεων των τεσσάρων τελευταίων C-27J. Η απόφαση του ΚΥΣΕΑ θα επιτρέψει διαπραγμάτευση με την κατασκευάστρια εταιρεία, για σύναψη σύμβασης Εν Συνεχεία Υποστήριξης (FOS) των 8 αεροσκαφών με συμψηφισμό των απαιτήσεων του ελληνικού Δημοσίου. Κυβερνητικές πηγές ανέβαζαν την εξοικονόμηση σε €58 εκατ. συνολικά.