Σύμβαση του ΝΑΤΟ στην INTRACOM Defense Electronics για υποστήριξη Patriot

2 Μαΐου 2012

Τα συστήματα Patriot των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ θα υποστηρίζονται και πάλι από την Intracom Defence Electronics. (IDE)

Η INTRACOM Defense Electronics ανακοίνωσε σήμερα πως μετά από διεθνή διαγωνισμό, ο Οργανισμός Συντήρησης και Εφοδιασμού του ΝΑΤΟ (NAMSA) της ανέθεσε εκ νέου για δύο χρόνια, με προαίρεση τριών επιπλέον ετών, την υποστήριξη των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot. Η συμφωνία αυτή είναι συνέχεια μιας 5ετους συνεργασίας για το ίδιο αντικείμενο, που ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και είχε ανατεθεί επίσης μετά από διεθνή διαγωνισμό στην ελληνική εταιρεία.

Με τη σύμβαση αυτή, η INTRACOM Defense Electronics θα προσφέρει στα κράτη-μέλη του NATO τα απαραίτητα υλικά και τις σχετικές υπηρεσίες για εργοστασιακή συντήρηση (Depot Level Maintenance: DLM), επισκευές, επιθεωρήσεις και τροποποιήσεις για την υποστήριξη των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot.

«Η εταιρία μας βασιζόμενη στην τεχνογνωσία της, την υποδομή της και το έμπειρο προσωπικό της έχει τη δυνατότητα να παρέχει στο NATO ανταγωνιστικές και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υποστήριξης για πολύπλοκα αμυντικά συστήματα. Πιστεύουμε ότι στις παρούσες περικοπές αμυντικών κονδυλίων στην πατρίδα μας, οι δυνατότητες της INTRACOM Defense Electronics μπορούν περαιτέρω να αξιοποιηθούν προς όφελος της εγχώριας οικονομίας και των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων» δήλωσε ο κ. Γεώργιος Τρουλλινός, Διευθύνων Σύμβουλος της  INTRACOM Defense Electronics.