«ΕΑ&Τ» Μαΐου: Πτερυγόπλοια – αρχές λειτουργίας, σχολές σχεδίασης, εφαρμογές για την Ελλάδα

2 Μαΐου 2012

Το Α90 Orlyonok ήταν το πλέον επιτυχημένο πτερυγόπλοιο της ρωσικής βιομηχανίας και προοριζόταν για μεταφορά στρατευμάτων και υλικών.

Στο τεύχος Μαΐου του περιοδικού «Ελληνική Άμυνα & Τεχνολογία» που κυκλοφορεί την Παρασκευή 4 του μηνός, δημοσιεύεται αναλυτικό άρθρο για τα σκάφη Πτέρυγας υπό την Επίδραση Επιφανείας (Wind In Ground effect: WIG) ή πτερυγόπλοια, το οποίο περιλαμβάνει:

  • Σύντομο ιστορικό της εξέλιξης και χρήσης των πτερυγόπλοιων.
  • Ανάλυση των αρχών λειτουργίας τους, καθώς και των προκλήσεων σχεδίασης, κατασκευής και χρήσης.
  • Παρουσίαση της ρωσικής και της γερμανικής σχολής, καθώς και κατηγοριοποίηση ανάλογα κυρίως με τον τύπο των πτερύγων.
  • Ανάλυση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της τεχνολογίας, της παρούσας κατάστασης και της προοπτικής για το μέλλον.

Αναλύονται τέλος οι δυνητικές εφαρμογής στο ελληνικό περιβάλλον, τόσο σε πολιτική χρήση όσο και σε στρατιωτική. Λεπτομερές άρθρο για τα πτερυγόπλοια, στο τεύχος Μαΐου του περιοδικού «ΕΑ&Τ» που κυκλοφορεί στις 4 του μηνός.