Έφθασαν τα Μ830 των 120mm, πρόκληση η επιχειρησιακή αξιοποίηση

4 Μαΐου 2012

Οι προβλέψεις για την επιχειρησιακή αξιοποίηση των Μ830 από τα Leopard 2HEL και 2Α4 του ΕΣ είναι πρόωρες. («ΕΑ&Τ»/ Θ.Η. Γραμματικός)

Τουλάχιστον πρόωρες είναι οι προβλέψεις για την επιχειρησιακή αξιοποίηση των 3.000 βλημάτων αρμάτων Μ830  Υψηλής Εκρηκτικότητας, Αντι-Αρματικών – Πολλαπλής Χρήσης – Τροχιοδεικτικών (HEAT-MP-T) διαμετρήματος 120mm, τα οποία παραχωρήθηκαν δωρεάν από τις ΗΠΑ και έφθασαν τις προηγούμενες ημέρες στην Ελλάδα. Πρόκειται για πυρομαχικά παραγωγής 1999-2000, τα οποία προσφέρθηκαν «όπου είναι, όπως είναι, χωρίς εγγύηση ζωής» (“as is, where is, without life warranty”). Η λήξη της περιόδου εγγύησης σημαίνει πως ο κατασκευαστής δεν εγγυάται πλέον την ασφαλή τους χρήση. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα πως τα πυρομαχικά έχουν εξαντλήσει το πραγματικό όριο ζωής τους, ωστόσο για να ανανεωθεί το “life warranty” πρέπει ο κατασκευαστής τους σε συνεργασία με την αρμόδια κρατική υπηρεσία πιστοποίησης να εκτελέσει πρόγραμμα βλητικών δοκιμών και ελέγχων, κατά τις προβλέψεις των Συμφωνιών Τυποποίησης του ΝΑΤΟ (STANAG) για την καταλληλότητα και την ασφάλεια χρήσης πυρομαχικών αποθέματος. Επειδή η διαδικασία συνεπάγεται πρόσθετο κόστος, είναι ασύμφορη για περιορισμένες ποσότητες πυρομαχικών. Έτσι, προηγούμενη προσφορά για τα ίδια πυρομαχικά έναντι $2.000 ανά βλήμα είχε απορριφθεί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μετά από γνωμάτευση της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (βλ. Θ. Η. Γραμματικού: Λύση «εκτάκτου ανάγκης» για τα πυρομαχικά αρμάτων, «ΕΑ&Τ» τ. 21, Οκτώβριος 2011, σελ. 21).

Επιπλέον, αμφιλεγόμενη είναι η απαίτηση πιστοποίησης του Μ830 για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση από άρμα Leopard 2. Το 2010 και μετά από αίτημα του τότε Αρχηγού ΓΕΣ, η Krauss-Maffei Wegmann ενημέρωσε εγγράφως πως απαιτούνται ειδικές διαδικασίες ελέγχων και βλητικών δοκιμών σημαντικού κόστους, για να πληρούνται οι όροι πιστοποίησης και χρήσης πυρομαχικών με το άρμα. Η σύμβαση των Leopard 2HEL προβλέπει πως εάν δεν πληρούνται οι όροι αυτοί, παύουν να ισχύουν οι εγγυήσεις.