Εξοπλισμός πρόωσης Rolls-Royce για τα τουρκικά MOSHIP & RATSHIP

29 Μαΐου 2012

Απεικονίσεις του MOSHIP δεξιά και του RATSHIP αριστερά.

Η βρετανική Rolls-Royce ανακοίνωσε στις 21 Μαΐου 2012 πως ανέλαβε παραγγελία προμήθειας εξοπλισμού πρόωσης για το Μητρικό Πλοίο (MOSHIP) Διάσωσης Υποβρυχίων και δύο Πλοία Διάσωσης και Ρυμούλκησης (RATSHIP) του Τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού (TDK), τα οποία θα κατασκευάσουν τα Ναυπηγεία Κωνσταντινούπολης του ιδιωτικού Ομίλου SNR, στην Τούζλα. Η RR θα προμηθεύσει προωθητές σήραγγας και ανασυρόμενους προωθητές για όλα τα πλοία. Επιπρόσθετα θα παρασχεθούν περιστρεφόμενα ατρακτίδια ελκτικής έλικας Azipull της RR για την κύρια πρόωση του MOSHIP. Αυτή είναι η πρώτη παραγγελία προωθητών της RR από το TDK. Η ανακοίνωση δεν περιέχει λεπτομέρειες κόστους ή χρονοδιαγράμματος.