Τρισδιάστατο ραντάρ ιχνηλάτησης πολλαπλών βλημάτων για το Πεδίο Βολής Κρήτης

6 Ιουνίου 2012

Υποψηφιότητα για το έργο MTTR του ΝΑΤΟ στο ΠΒΚ αναμένεται να θέσουν ραντάρ της κατηγορίας του SAMPSON –εδώ στον πρωραίο ιστό του βρετανικού αντιτορπιλικού DARING (D32)– συχνότητας S-ζώνης (2-4GHz) με αμφίπλευρη περιστρεφόμενη ενεργή φασική διάταξη, των 2.560 στοιχείων ακτινοβολίας ανά πλευρά. (ΒΑΕ Systems)

Η Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠΕΠΑ) του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας εξέδωσε στις 29 Μαΐου 2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρον για το έργο με τίτλο «Σχεδίαση, Κατασκευή, Εγκατάσταση και εν Συνεχεία Υποστήριξη Ενός (1) 3-D Radar Εντοπισμού Πολλαπλών Βλημάτων (MMTR) στο ΠΒΚ», προϋπολογισμού €26.084.136. Η επιλογή αναδόχου θα διενεργηθεί με ανοικτό διαγωνισμό του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τις διατάξεις της διεθνούς οδηγίας AC/4-D/2261 (1996 Edition) του ΝΑΤΟ και του νόμου 3669/2008.

Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 31 Ιουλίου 2012. Για συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους €521.683 με ισχύ τουλάχιστον 14 μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 13 μήνες.

Κατά τις διαθέσιμες πληροφορίες, το έργο αποσκοπεί στην κάλυψη των απαιτήσεων λειτουργίας και ασφαλείας του ΠΒΚ, αναβαθμίζοντας τις ικανότητες υλοποίησης σύνθετων σεναρίων ασκήσεων και δοκιμών με προηγμένα βλήματα. Οι προδιαγραφές σε ραντάρ επιτήρησης και ιχνηλάτησης μακράς εμβέλειας –παραπέμποντας πρωταρχικά σε σχετικά χαμηλή συχνότητα– ενώ είναι μάλλον βέβαιο πως θα επιλεγεί ραντάρ φασικών διατάξεων.