«ΕΑ&Τ» Ιουνίου: Εκπαίδευση χειριστών αεροσκαφών – οι διεθνείς τάσεις & η Π.Α.

7 Ιουνίου 2012

Αεροσκάφη Τ-6Α της 364 Μοίρας Εκπαίδευσης Αέρος με εξωτερικές δεξαμενές καυσίμου, πετούν από την Καλαμάτα απευθείας στην Κύπρο στις 20 Απριλίου 2012. (Γραφείο Τύπου ΓΕΑ)

Στο τεύχος Ιουνίου του περιοδικού «Ελληνική Άμυνα & Τεχνολογία» που κυκλοφορεί σήμερα, αναλύονται οι διεθνείς εξελίξεις και τάσεις στην εκπαίδευση χειριστών στρατιωτικών αεροσκαφών, καθώς και πρόσφατες σχετικές αποφάσεις για την ελληνική Πολεμική Αεροπορία.

Το άρθρο αναλύει τις προκλήσεις της αεροπορικής εκπαίδευσης, όπως διαμορφώνονται από τα σύγχρονα και μελλοντικά μαχητικά προηγμένων αεροδυναμικών χαρακτηριστικών και πτητικών επιδόσεων, με πιλοτήρια νέας τεχνολογίας και συστήματα παροχής τεράστιου όγκου πληροφοριών από πολλαπλές πηγές, όπως τα ραντάρ Ενεργής Διάταξης Ηλεκτρονικής Σάρωσης (AESA) και οι ζεύξεις δεδομένων. Καθοριστική επίδραση ασκούν επίσης η όλο και μεγαλύτερη απαίτηση νυχτερινών αποστολών, η αντίληψη δικτυο-κεντρικών επιχειρήσεων, η διευρυνόμενη χρήση μη επανδρωμένων εναερίων οχημάτων και οι ραγδαίες εξελίξεις στις ικανότητες των οπλικών συστημάτων. Οι χειριστές πρέπει πλέον να διαχειρίζονται τεράστιο όγκο πληροφοριών, να ιεραρχούν αντιφατικές απαιτήσεις και να διατηρούν πλήρη Επίγνωση Κατάστασης, ενώ ο χρόνος αντίδρασης συρρικνώνεται από νέες ικανότητες, όπως η ικανότητα υπερηχητικής πτήσης χωρίς μετάκαυση (Supercruise).

Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένες τις οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα, η ΠΑ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να παρατείνει τη χρήση των αεροσκαφών Τ-2 Buckeye μέχρι το 2021 με παράλληλη μείωση των ωρών πτήσης, καθώς και την επιχειρησιακή αξιοποίηση των Τ-6Α Texan II διαμόρφωσης Νέου Εκπαιδευτικού Αεροσκάφους (ΝΕΑ, Αγγλικά: ΝΤΑ) σε αποστολές Εγγύς Αεροπορικής Υποστήριξης. Αποκλειστικές λεπτομέρειες στο τεύχος Ιουνίου της «ΕΑ&Τ» που κυκλοφορεί σήμερα.