Σύμβαση για το «Επεκταμένο Σύστημα Μελλοντικού Στρατιώτη» Gladius του Γερμανικού Στρατού

29 Ιουνίου 2012

Απεικόνιση του συστήματος Gladius για τους μελλοντικούς Γερμανούς στρατιώτες. (Rheinmetall Defence)

Η Rheinmetall Defence ανακοίνωσε στις 19 Ιουνίου 2012 πως υπέγραψε σύμβαση με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αμυντικής Τεχνολογίας και Προμηθειών (BWB) για εξοπλισμό πεζικού τεχνολογίας αιχμής, ο οποίος θα εξοπλίσει 900 στρατιώτες ή 90 ομάδες πεζικού των 10. Ο εξοπλισμός θα διατεθεί κατά προτεραιότητα σε μονάδες που πρόκειται να σταλούν στο Αφγανιστάν το 2013 και 2014. Το 2009 η Rheinmetall ανέλαβε σύμβαση για την ανάπτυξη μιας έκδοσης επίδειξης προ-παραγωγής του συστήματος Gladius. Η έκδοση εκείνη συμπλήρωσε το βασικό σύστημα Μελλοντικού Στρατιώτη (IdZ) το οποίο παρήγγειλε η BWB ως ενδιάμεση λύση σε επείγουσα επιχειρησιακή απαίτηση.

Έτοιμο πλέον για επιχειρησιακή χρήση, το Gladius επεκτείνει και βελτιώνει τις ικανότητες του υπάρχοντος συστήματος, ιδιαίτερα σχετικά με τη δικτύωση, τη διοίκηση και τον έλεγχο, καθώς και την αποτελεσματικότητα μάχης. Το σύστημα διαμορφώθηκε με βάση τις αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις του Γερμανικού Στρατού, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα εκτεταμένων ασκήσεων και την επιχειρησιακή εμπειρία. Καίριο χαρακτηριστικό του Gladius είναι η ολιστική σχεδιαστή προσέγγιση, η οποία λαμβάνει πλήρως υπόψη τις σύνθετες επιχειρησιακές απαιτήσεις που επιβάλλονται στα σύγχρονα συστήματα στρατιώτη. Το Gladius προορίζεται πρώτα και κύρια να θέσει την ομάδα πεζικού των 10 στρατιωτών και το όχημά της στον επιχειρησιακό κύκλο που καθίσταται δυνατός από δίκτυο (network-enabled). Το δίκτυο αυτό αποτελείται από συστατικά αναγνώρισης, διοίκησης και ελέγχου, καθώς και όπλα, ενώ καθιστά δυνατή την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών καθώς και τη διαμοιρασμένη επίγνωση κατάστασης, ως βάση για τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή επιχειρήσεων. Ο μεμονωμένος στρατιώτης λαμβάνει όλα τα συναφή δεδομένα σχετικά με την τακτική κατάσταση, τη θέση φιλικών δυνάμεων, την αποστολή και την κατάσταση συστήματος. Το Gladius περιλαμβάνει δέκτη GPS, Σύστημα Αδρανειακής Ναυτιλίας (INS) και μαγνητική πυξίδα, διευκολύνοντας τον αξιόπιστο προσανατολισμό στο έδαφος.

Εξίσου εντυπωσιακά είναι τα χαρακτηριστικά εργονομίας του συστήματος, ιδιαίτερα σε σχέση με τη μείωση του βάρους, τη σμίκρυνση και τη βελτιωμένη ολοκλήρωση των μεμονωμένων εξαρτημάτων. Η τμηματική στολή ενδυμασίας μάχης, η σωματική θωράκιση και το σύστημα εξάρτυσης παρέχουν εξαίρετη προστασία από τον εντοπισμό στο ορατό και υπέρυθρο φάσμα, καθώς και από τις καιρικές συνθήκες ακόμη και σε ακραίες κλιματικές ζώνες, ιδιαίτερα μάλιστα από βιολογικούς και χημικούς παράγοντες. Ο εξοπλισμός καθυστέρησης ανάφλεξης και η κατευθυντική προστασία συμπληρώνουν το υψηλό επίπεδο προστασίας του συστήματος. Το σύστημα είναι ολοκληρωμένο σε «ηλεκτρονική σπονδυλική στήλη» που περιέχει ασύρματο, κεντρικό υπολογιστή, συσσωρευτές και τμήμα GPS. Η Rheinmetall θεωρεί πως η απόδοση του Gladius είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των συστατικών του, θέτοντας τον Γερμανό στρατιώτη στην αιχμή των ικανοτήτων δικτύωσης, διοίκησης και ελέγχου, καθώς και επιχειρησιακής αποδοτικότητας διεθνώς.