«ΕΑ&Τ» Αυγούστου: Σχολή Ναυτικών Δοκίμων – Η «κοιτίδα» του ΠΝ στον 21ο αιώνα

1 Αυγούστου 2012

Στιγμιότυπο από τον Θερινό Εκπαιδευτικό Πλου της ΣΝΔ το 2005. (ΣΝΔ)

Στο τεύχος Αυγούστου του περιοδικού «Ελληνική Άμυνα & Τεχνολογία», που κυκλοφορεί τη Δευτέρα 6 του μηνός, επισκεπτόμαστε και παρουσιάζουμε τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στον Πειραιά, την παραμονή του απόπλου για τον Θερινό Εκπαιδευτικό Πλου στις 20 Ιουλίου με το αρματαγωγό ΣΑΜΟΣ (L174). Η παρουσίαση περιλαμβάνει συνομιλίες με τον Διοικητή της ΣΝΔ Υποναύαρχο Αναστάσιο Κατσάρη, ΠΝ, τον Διευθυντή Ναυτικής Εκπαίδευσης Αρχιπλοίαρχο (Μ) Γιώργο Χριστόπουλο, ΠΝ, τον Αρχηγό της Σχολής Ναυτικό Δόκιμο ΙΙΙ Τάξεως Ηρακλή Τριανταφυλλίδη και τον Αρχηγό των Μηχανικών, Ναυτικό Δόμιμο ΙΙΙ Τάξεως Θεόδωρο Κουβάτσο. Περιγράφεται επίσης το πρόγραμμα ναυτικής και ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, περιλαμβάνοντας τους χειμερινούς εκπαιδευτικούς πλόες, τις ερευνητικές και επιστημονικές δραστηριότητες και τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.

Αναλυτική παρουσίαση της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων στο τεύχος Αυγούστου της «ΕΑ&Τ» που κυκλοφορεί τη Δευτέρα 6 του μηνός.