Ηλεκτρονικός εξοπλισμός της ASELSAN στο τουρκικό πλοίο σεισμικών ερευνών

23 Αυγούστου 2012

Πρόπλασμα του πλοίου σεισμικών ερευνών, το οποίο θα κατασκευάσουν τα ναυπηγεία İstanbul Denizcilik της Κωνσταντινούπολης.

Η τουρκική εταιρεία ηλεκτρονικών ASELSAN υπέγραψε σύμβαση με αντικείμενο την προμήθεια του ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το πλοίο σεισμικών ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Εξόρυξης Κοιτασμάτων και Μεταλλευμάτων της Τουρκίας, το οποίο ανέλαβαν να κατασκευάσουν τα ναυπηγεία İstanbul Denizcilik της Κωνσταντινούπολης. Η σύμβαση μεταξύ ASELSAN και ναυπηγείων είναι ύψους €35.278.000 και 5.797.664 Λιρών Τουρκίας, ενώ η παράδοσή του ηλεκτρονικού εξοπλισμού θα ολοκληρωθεί εντός του 2015.