Συνομιλίες συγχώνευσης μεταξύ BAE Systems και EADS

13 Σεπτεμβρίου 2012

Οι BAE Systems και EADS συνεργάζονται ήδη σε σειρά σημαντικών προγραμμάτων, όπως το Eurofighter Typhoon. (Eurofighter GmbH)

Η ευρωπαϊκή EADS –μητρική εταιρεία των Airbus, Astrium, Cassidian και Eurocopter– και η βρετανική BAE Systems διεξάγουν συνομιλίες συγχώνευσης τους τελευταίους μήνες, με βασικό αίτιο τον περιορισμό των αμυντικών δαπανών και των συνεπαγόμενων εσόδων τους στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Κατά την επίσημη χθεσινή ανακοίνωση της BAE Systems, σε περίπτωση οριστικής συμφωνίας «ο δυνητικός συνεταιρισμός θα εφαρμοζόταν μέσω της δημιουργίας μιας διπλά εισηγμένης εταιρικής δομής, υπό την οποία οι δύο εταιρείες θα λειτουργούν ως ένας όμιλος [...] αλλά θα είναι ξεχωριστά εισηγμένες στα χρηματιστήρια [όπου είναι ήδη εισηγμένες].

Οι συζητήσεις μεταξύ των μερών προβλέπουν πως οι μέτοχοι της BAE Systems θα κατέχουν το 40% και οι μέτοχοι της EADS το 60% αντίστοιχα του μεγεθυμένου ομίλου. Σχεδιάζεται πως θα υπάρχει ένα ενοποιημένο συμβούλιο και εταιρική δομή με πανομοιότυπα συμβούλια και εκτελεστικές επιτροπές σε καθεμία των BAE Systems και EAS.

Οι BAE Systems και EADS έχουν μακρά ιστορία συνεργασίας, και είναι επί του παρόντος εταίροι σε έναν αριθμό σημαντικών έργων, περιλαμβανόμενων των κοινοπραξιών Eurofighter και MBDA. Οι δύο εταιρείες επιβεβαιώνουν πως βρίσκονται τώρα σε συζητήσεις περί ενός πιθανού συνεταιρισμού των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ο δυνητικός συνεταιρισμός θα δημιουργούσε έναν παγκοσμίως ηγετικό όμιλο αεροδιαστημικής, άμυνας και ασφάλειας με σημαντικά κέντρα κατασκευαστικής και τεχνολογικής αριστείας σε ΗΒ [Ηνωμένο Βασίλειο], ΗΠΑ, Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία όπως και σε Αυστραλία, Ινδία και Σαουδική Αραβία.

Οι BAE Systems και EADS πιστεύουν πως ο δυνητικός συνεταιρισμός των δύο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων προσφέρει σημαντικά οφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους, πέρα και πάνω από τις ξεχωριστές επιχειρηματικές στρατηγικές τους, τις οποίες οι δύο εταιρείες εξακολουθούν να εκτελούν σθεναρά. Ειδικότερα, πιστεύουν πως ο συνεταιρισμός των δύο συμπληρωματικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων προσφέρει την ευκαιρία για μεγαλύτερη καινοτομικότητα, μακροπρόθεσμη οικονομική σταθερότητα, και επεκταμένο ποσοστό αγοράς, τα οποία θα τους επιτρέψουν να ανταγωνισθούν ακόμη περισσότερο αποτελεσματικά στη διεθνή σκηνή.

Η όποια συμφωνία επί των όρων ενός δυνητικού συνεταιρισμού θα απαιτήσει έγκριση από τα Συμβούλια αμφοτέρων των BAE Systems και EADS, και θα υπόκειται, μεταξύ άλλων πραγμάτων, σε αριθμό εγκρίσεων από κυβερνήσεις, κανονιστικές αρχές και μετόχους. Δεν υπάρχει βεβαιότητα στο στάδιο αυτό πως οι συζητήσεις θα οδηγήσουν τελικά σε συναλλαγή.»

Η ανακοίνωση ανέφερε επίσης πως οι δύο όμιλοι προβλέπουν την έκδοση ειδικών μετοχών τους για τις κυβερνήσεις της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίες θα αντικαταστήσουν την υπάρχουσα συμμετοχή της κυβέρνησης του ΗΒ στην BAE Systems και τις διευθετήσεις κυβερνητικού συντονισμού στην EADS. Αναφέρθηκε επίσης πως οι πολιτικές μερισμάτων των δύο ομίλων ήταν ιστορικά διαφορετικές, καθώς η BAE Systems πλήρωνε μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων της σε μερίσματα. Για να ευθυγραμμισθούν οι λόγοι πληρωμών των δύο εταιρειών, η EADS θα πληρώσει £200 εκατ. (€250 εκατ.) στους μετόχους της προτού ολοκληρωθεί η συναλλαγή.

Η ανακοίνωση της EADS ήταν λακωνική, επιβεβαιώνοντας τις συζητήσεις των δύο εταιρειών σχετικά με τον «πιθανό συνεταιρισμό των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους μέσω μιας διπλά εισηγμένης [σε δύο διαφορετικά χρηματιστήρια] εταιρικής δομής». Επαναλάμβανε επίσης πως δεν είναι βέβαιη η επίτευξη οριστικής συμφωνίας και πως θα απαιτηθούν εγκρίσεις των δύο Διοικητικών Συμβουλίων, των μετόχων, κυβερνητικών και κανονιστικών αρχών.

Η δυνητική συγχώνευση δεν αναμένεται να προκαλέσει αντιμονοπωλιακές ανησυχίες στις ΗΠΑ, εξαιτίας των περιορισμένων εσόδων της EADS από στρατιωτικές δραστηριότητες εκεί.