Σχέδιο Προϋπολογισμού 2013 και Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016

1 Νοεμβρίου 2012

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Γιάννης Στουρνάρας. (Consilium of the EU)

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Γιάννης Στουρνάρας κατέθεσε χθες στη Βουλή το σχέδιο Προϋπολογισμού του έτους 2013, καθώς και το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) των ετών 2013-2016. Το σχέδιο Προϋπολογισμού 2013 περιλαμβάνει:

  • Πρόβλεψη δαπανών €750 εκατ. του Κρατικού Προϋπολογισμού για Εξοπλιστικά Προγράμματα, έναντι εκτιμήσεων πραγματοποιήσεων €700 εκατ. το 2012 και πραγματοποιήσεων €360 εκατ. το 2011.
  • Πρόβλεψη δαπανών ΝΑΤΟ €84 εκατ. του Τακτικού Προϋπολογισμού, έναντι εκτιμήσεων πραγματοποιήσεων €86 εκατ. το 2012 και πραγματοποιήσεων €63 εκατ. το 2011.
  • Δημοσιονομικές παρεμβάσεις καθαρής επίδρασης €303 εκατ, συγκεκριμένα από μείωση των νεοεισερχόμενων στις στρατιωτικές ακαδημίες (€4 εκατ), μείωση λειτουργικών εξόδων (€22 εκατ), κλείσιμο ή εμπορική αξιοποίηση στρατοπέδων (€10 εκατ), επιπλέον περικοπή σε συμβάσεις στρατιωτικών προμηθειών (€44 εκατ) και ακύρωση νέων συμβάσεων στρατιωτικών εξοπλιστικών προμηθειών (€223 εκατ).

Το ΜΠΔΣ αναφέρει συνολική μείωση αμυντικών δαπανών €432 εκατ. για την περίοδο 2012-2016 σχετικά με το έτος βάσης 2011, αντίστοιχη στο 0,23% του ΑΕΠ. Συγκεκριμένα αναφέρεται συνολική μείωση €395 εκατ. το 2012, αύξηση €450 εκατ. το 2013, μείωση €265 εκατ. το 2014, μείωση €87 εκατ. το 2015 και μείωση €135 εκατ. το 2016. Αναλυτικότερα αναφέρονται:

  • Μείωση λειτουργικών δαπανών €100 εκατ. το 2013, €65 εκατ. το 2014, €55 εκατ. το 2015, μηδενική μεταβολή το 2016, επομένως συνολική εξοικονόμηση €220 εκατ. ή 0,12% του ΑΕΠ.
  • Μείωση των στρατιωτικών προμηθειών (αλλαγή χρόνου παραλαβής) και αναβολή αγοράς αεροσκαφών (Φεβρ. 2012) €300 εκατ. το 2012, αύξηση €550 εκατ. το 2013, μείωση €200 εκατ. το 2014, μείωση €32 εκατ. το 2015, μείωση €135 εκατ. το 2016, επομένως συνολική εξοικονόμηση €117 εκατ. ή 0,06% του ΑΕΠ.
  • Μείωση των λειτουργικών δαπανών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Φεβρ. 2012) €95 εκατ. το 2012, ή 0,05% του ΑΕΠ.

Το ΜΠΔΣ 2013-2016 σε ταμειακή βάση και κατά ESA 95 προβλέπει πληρωμές για εξοπλιστικές δαπάνες €750 εκατ. αντί €1.100 εκατ. του βασικού σεναρίου για το 2013, €583 εκατ. αντί €800 εκατ. το 2014, €750 εκατ. αντί €900 εκατ. το 2015 και €647 εκατ. αντί €900 εκατ. το 2016.

Επιπλέον των δημοσιονομικών παρεμβάσεων του σχεδίου Προϋπολογισμού 2013, το ΜΠΔΣ προβλέπει περαιτέρω καθαρή επίδραση €100 εκατ. το 2014, συγκεκριμένα από κλείσιμο ή εμπορική αξιοποίηση στρατοπέδων (€14 εκατ), ακύρωση νέων συμβάσεων στρατιωτικών εξοπλιστικών προμηθειών (€69 εκατ), μείωση των νεοεισερχόμενων στις στρατιωτικές ακαδημίες (€4 εκατ) και μείωση λειτουργικών εξόδων (€22 εκατ). Περαιτέρω επίδραση €4 εκατ. προβλέπεται για το 2015, από κλείσιμο ή εμπορική αξιοποίηση στρατοπέδων. Η συνολική καθαρή επίδραση για το Υπουργείο Άμυνας στο ΜΠΔΣ 2013-2016 αντιστοιχεί στην εξοικονόμηση €406 εκατ.