Εκπαίδευση στελεχών του ΝΑΤΟ σε πολεμικά παίγνια από την ομάδα της Miltech Hellas

3 Δεκεμβρίου 2012

Η ομάδα CAX της Miltech Hellas ενώ αναχωρεί από το Σταβάνγκερ. (Miltech Hellas)

Η ομάδα υποστήριξης Ασκήσεων Βοηθούμενων από Υπολογιστή (Computer Assisted Exercises: CAX) της Miltech Hellas SA συμμετείχε στον Έλεγχο Άσκησης (Exercise Control: EXCON) της άσκησης “Steadfast Juncture 2012” η οποία πραγματοποιήθηκε στο Διακλαδικό Κέντρο Πολέμου (Joint Warfare Centre) του Σταβάνγκερ της Νορβηγίας μεταξύ 29 Οκτωβρίου και 8 Νοεμβρίου 2012. Ο επαγγελματισμός και το υψηλότατο επίπεδο υπηρεσιών που προσέφερε η Miltech σε συνεργασία με επαγγελματίες των Βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων του ARCC κατά κύριο λόγο αναγνωρίστηκαν από υψηλόβαθμα στελέχη του ΝΑΤΟ, τα οποία και συνεχάρησαν την ομάδα της ελληνικής εταιρείας. Κατά συνέπεια το ΝΑΤΟ επεκτείνει τη σύμβαση υποστήριξης ασκήσεων CAX με τη Miltech για τα επόμενα 3 έτη. Σημειώνεται ότι η εν λόγω ομάδα αποτελείται από έμπειρους χειριστές πιστοποιημένους από το ΝΑΤΟ, καθιστώντας τη Miltech μία από τις ελάχιστες διεθνείς ομάδες που δραστηριοποιούνται στο χώρο προσομοίωσης πολεμικών επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα δημιουργούνται προϋποθέσεις ανάπτυξης νέων μοντέλων προσομοίωσης σε συνεργασία με οίκους του εξωτερικού.